สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ชูเครื่องหมาย “รสไทยแท้”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ .)  เดินหน้าโปรโมท “มาตรฐานรสชาติอาหารไทย” พร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “รสไทยแท้” ในเบื้องต้นให้การรับรองอาหารคาวหวานรวม 14 เมนู ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 เมนู นำร่อง จ.ภูเก็ตเป็นที่แรก เตรียมโรดโชว์ในประเทศต่อเนื่อง เน้นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พัทยา หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ ส่วนต่างประเทศเตรียมจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศไปญี่ปุ่น  อังกฤษ และประเทศในโซนยุโรปที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมาก

โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทย เทคนิควิธีการประกอบอาหาร และการใช้วัตถุดิบทดแทน พร้อมสาธิตการปฏิบัติเมนูอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านรสชาติอาหาร  ภายใต้ “โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อเป็นครัวอาหารของโลก” (Authenticity of Thai Food for The World) ให้กับผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหาร (เชฟ) จากภัตตาคาร ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 13 – 14 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  พร้อมจัดงานดินเนอร์ “Authenticity of Thai Food for the World” ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ค. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานราว 120 ท่าน ประกอบด้วย แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงอาหาร  โรงแรม สายการบิน  สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำโครงการฯ และเผยแพร่อาหารคาวหวาน “รสไทยแท้” 14 เมนู ประกอบด้วยเมนู ผัดกะเพราหมู  แกงเขียวหวานเนื้อ ต้มข่าไก่ มัสมั่น แกงเลียง ผัดไทย ต้มยำกุ้ง พะแนงเนื้อ ส้มตำไทย ลาบหมู สะเต๊ะไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง และทับทิมกรอบ

นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานอาหารไทยทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านคุณภาพการผลิตและรสชาติอาหาร และเพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบไทย โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิเคราะห์ทดสอบกลิ่นและรส มาเชื่อมโยงรองรับมาตรฐานอาหารไทย สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถผลิตอาหารไทยทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ที่เปิดบริการอยู่ทั่วโลกราว 20,000 ร้าน สามารถปรุงอาหารไทยให้ได้รสชาติ ที่มีมาตรฐานและยังคงเอกลักษณ์อาหารไทยในทุกมิติภายใต้มาตรฐาน“ รสไทยแท้”(Rod Thai Tae)

นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า  ภูเก็ตเป็นเมืองพิเศษที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย มีวิถีชิวิตด้วยการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย ทั้งประชาชน นักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตประมาณ 13 .4 ล้านคน ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการทุกระดับเกือบ 2,000 แห่ง ห้องพักไม่ต่ำกว่า 100,000 ห้อง

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหารได้ดำเนิน “โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก” โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านรสชาติอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “รสไทยแท้” (Rod Thai Tae) ไปยังเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆทั่วป ระเทศ โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทย “รสไทยแท้” รวม 14 เมนูอาหารคาวหวานที่ได้ผ่านการทดสอบรสชาติมาตรฐานอาหารไทยตามกร ะบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทย เทคนิควิธีการประกอบอาหาร และการใช้วัตถุดิบทดแทน พร้อมสาธิตการปฏิบัติเมนูอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ให้กับผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหาร(เชฟ)จากภัตตาคาร ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 80 ราย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มุ่งหวังจะเห็นจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทย  “รสไทยแท้” ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบ และเข้าใจในเรื่องราวของอาหารไทย ทั้งรสชาติ ส่วนผสม คุณประโยชน์ จนนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกันได้จัดงานดินเนอร์ “ Authenticity of Thai Food for the World” ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ค. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานราว 120 ท่าน  ประกอบด้วย แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงอาหาร  โรงแรม  สายการบิน  สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำโครงการฯ และเผยแพร่อาหารคาวหวาน “รสไทยแท้” 14 เมนู ประกอบด้วยเมนู ผัดกะเพราหมู  แกงเขียวหวานเนื้อ ต้มข่าไก่ มัสมั่น แกงเลียง ผัดไทย ต้มยำกุ้ง พะแนงเนื้อ ส้มตำไทย ลาบหมู  สะเต๊ะไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง และทับทิมกรอบ ซึ่งเป็นเมนูนำร่องที่สถาบันอาหารได้ร่วมกำหนดสูตรกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยในการปรุงและทดสอบโดยการชิมและดมกลิ่น หลังจากนั้นนำอาหารไปทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่อง Electronic nose และ Electronic tongue  มาช่วยในการตรวจวัดคำนวณค่ากลิ่นรส และรสชาติค่าความเผ็ด ความเค็ม  ความหวาน ความเปรี้ยว และอูมามิ  เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลใช้เป็นค่ามาตรฐานในการอ้างอิงจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองมาตรฐานอาหารไทยให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ส่งออก  ตลอดจนเมนูอาหารที่ให้บริการในร้านอาหารไทยทั่วโลก

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจสามารถนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว หรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเฉพาะ 14 เมนูที่สถาบันอาหารได้กำหนดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยไว้แล้ว เข้ารับการทดสอบหาค่ามาตรฐานเพื่อขอรับเครื่องหมายมาตรฐาน  “รสไทยแท้” ได้ที่สถาบันอาหาร ติดต่อฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2422 8688