Category Archives: Ur Turn

แคนนอนเปิดตัว ‘CANON EXPLORATORIUM’ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ และการพิมพ์แห่งใหม่

แคนนอน ผู้นำเทคโนโลยีด้านกล้องดิจิตอล และอิมเมจจิ้งชั้นนำระดับโลก ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียม”  (CANON EXPLORATORIUM) ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ และการพิมพ์แห่งใหม่ใจกลางกรุง  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ