Tag Archives: นิทรรศการ

ขยายเวลาเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อไม่ได้จากไปไหน” ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุกประเทศชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

งานสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” เชิญชม ชิม ช็อป ของดี เด่น สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

Dove Singing Contest ไปฟังเสียงนกเขาเมืองนราฯ

เสียงนกเขาชวา ดังไพเราะเรียกผู้คนให้ยืนฟัง เป็นส่วนหนึ่งในงานของดีเมืองนรา ที่จัดเป็นครั้งที่ 40 แล้ว ในปีนี้ ณ
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวนหลวง ร.5) ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส