Tag Archives: Museum

แคนนอนเปิดตัว ‘CANON EXPLORATORIUM’ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ และการพิมพ์แห่งใหม่

แคนนอน ผู้นำเทคโนโลยีด้านกล้องดิจิตอล และอิมเมจจิ้งชั้นนำระดับโลก ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียม”  (CANON EXPLORATORIUM) ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ และการพิมพ์แห่งใหม่ใจกลางกรุง  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

โอ้โห! มิวเซียมสยาม ปล่อยแอพพลิเคชั่นล้ำ ๆ Game Mobile Application “MuseMon” ให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานไปกับพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่

Museum Festival 2015 ที่ขอนแก่น

ผีขนน้ำ การละเล่นหนึ่งของชาวจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในสิ่งของที่บอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าอิสานค่ะ