ขุนยวม

0
16

เรื่องและภาพโดย ยอด เนตรสุวรรณ : 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ของย่านตัวเมืองขุนยวม ทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เทียบกับกรุงเทพฯ ก็จะพบว่า ขุนยวมจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณทั่วไปของกรุงเทพฯ ประมาณ 4-6 องศาเซลเซียสเสมอ…แม้ฤดูร้อนไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศก็นอนหลับได้สบาย แต่ในช่วงฤดูหนาวก็หนาวเย็นจับใจ…อากาศดีอย่างนี้ ชาวขุนยวมเขาเลยมีถ้อยคำเชิญชวนผู้มาเยือนแบบน่าสนใจทีเดียว ว่า “ได้นอนขุนยวม 1 คืน อายุจะยืนขึ้นอีก 7ปี   y3    y2
กุ๋นลม” เป็นชื่อเรียกเมืองนี้ตามสำเนียงชาวไตโหลง หรือไทยใหญ่ ซึ่งเป็นชาวเมืองขุนยวมพื้นถิ่นโดยแท้ กุ๋นลม หากออกเสียงตามสำเนียงไทยภาคกลางได้ว่า “ขุนลม” หมายถึงเป็นบริเวณที่หนาวเย็นจากลม…แต่สำหรับคำว่า ขุนยวม นามเมืองนี้ที่เรียกอย่างเป็นทางการ หมายถึงบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำหรือต้นน้ำลำธารของ แม่น้ำยวม แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทุ่งบัวตอง ทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่ามปกคลุมเทือกเขาทะเลดอยไปจนไกลลิบลับ เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพากันมาเยือน และทำให้เมืองขุนยวมคึกคักขึ้นในราวเดีอนพฤศจิกายนของทุกๆปี…ทว่าที่จริงแล้วขุนยวมไม่ได้มีเพียงทุ่งบัวตอง

y9 y4

ที่นี่ยังมีสถานที่งดงามให้เยือนกันอีกมากโดยเฉพาะศิลปกรรมแบบไทยใหญ่ในวัดเก่าแก่ ได้แก่ วัดม่วยต่อ อยู่ย่านตัวเมืองไปทางเมืองแม่ฮ่องสอน มีเจดีย์ทรงเครื่องล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวาร ตรงกันข้ามฟากฝั่งถนนกับวัดม่วยต่อ มี พิพิธภัณฑ์สงครามโลก อยู่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำรงชีพช่วงสงคราม รวมทั้งอาวุธต่างๆ ของทหารญี่ปุ่นที่เดินทัพเข้ามาในพื้นที่อำเภอขุนยวมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

y y2

วัดต่อแพ ห่างจากตลาดขุนยวมประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมแม่น้ำยวม มีเจดีย์ทรวดทรงงดงามและวิหารขนาดใหญ่แบบพม่า ภายในศาลาการเปรียญมีผ้าม่านเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี ผืนผ้าประดับลูกปัด มุกและทับทิม บริเวณวัดเคยเป็นที่พัก และรวมไม้ซุง กลุ่มชาวแพเหล่านี้ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาแล้วให้ชื่อว่า “ วัดต่อแพ

y1 y5
เมืองขุนยวม ห้องแถวไม้เรียงรายสองฟากฝั่งถนนสายหลายพันโค้งสู่แม่ฮ่องสอน มีบรรยากาศงดงามอย่างสงบกับอากาศที่เย็นสบายเป็นเสน่ห์ติดตรึงไปกับผู้ที่มีโอกาสได้เพียงผ่าน และมักจะกล่าวให้หลังกันเสมอว่า “เมืองขุนยวม น่าอยู่”

y8 y6 y7
ไปให้ถึงเมืองขุนยวม :
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ผ่าน อ.แม่สะเรียง อ. แม่ลาน้อย และถึงขุนยวม ระยะทางประมาณ 290 กม. เส้นทางโค้งมาก แต่ก็มีสภาพผิวถนนดี นิยมใช้มากกว่าเส้นทางอื่น
ด้วยรถโดยสาร จากเชียงใหม่ เป็นรถของ บริษัทเปรมประชาขนส่ง ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่ง สาย 170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทางถึงขุนยวม 7 ชม.รถปรับอากาศ ออกเวลา 11.00 -19.00 น. และ 21.00 -05.00 น.
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยสมบัติทัวร์ 32 ที่นั่ง ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิตใหม่) ระยะทาง 896 กม. ใช้เวลาเดินทาง 13 ชั่วโมง 30 นาที เวลารถออก 17.00 น. เวลาถึงขุนยวมเวลา 06.30 น.

y3 y9
Khun Yuam is a small district in Mae Hong Son Province that is 600 meters above sea level. Such a high altitude makes Khun Yuam cool nearly all year round. An air-conditioner is not required here for a restful slumber. The citizens of Khun Yuam have a charming saying, “Sleep in Kh7un Yuam 1 night, live longer for 7 years.”
Khun Yuam is famous for its sunflower fields that blanket mountains in a sea of yellow for as far as the eye can see. Busloads of tourists come around November every year to see these magnificent flowers. Khun Yuam town itself consists of wooden shop houses on either side of the main road. It is peaceful and cool at the same time. Passersby have been captivated by its rustic charm to the point they usually end up saying, “Khun Yuam is a good place to live.”
Getting to Khun Yuam
By car from Chiang Mai Province, take Highway No. 108 past Amphoe Mae Sariang, Amphoe Mae La Noi then on to Khun Yuam for a total distance of 290 kilometers. The road is full of curves and bends but the surface condition is good, making it the most popular route to take.
By bus from Chiang Mai, take the ones operated by Prem Pracha Transport Co. which can be boarded at the bus terminal. The No. 170 bus takes the Chiang Mai-Mae Sariang-Khun Yuam-Mae Hong Son route and takes 7 hours to Khun Yuam. Air-conditioned coaches leave during 11.00-19.00 hrs. and 21.00-05.00 hrs.
From Bangkok, take the 32-seater bus by Sombat Tour. Board at the Northern Bus Terminal (New Mo Chit). The distance is 896 kilometers and takes 13 hours 30 minutes to complete. The bus leaves the terminal at 17.00 hrs. and arrives in Khun Yuam at 06.30 hrs.

y10  Khun Yuam is 67 km. far from Mae Hong Son Province