คิดถึง “สมเด็จย่า”

0
18

21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า พระนามที่คนไทยเรียกติดปากจนคุ้นชินมาอย่างยาวนาน

ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพยาบาลและสาธารณสุข ด้วยความระลึกถึงพระองค์ เชิญชวนไปเที่ยว “บ้าน” ของสมเด็จย่า บ้านที่เคยเป็นนิวาสสถานเดิมครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่ 4 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจหลายส่วน ทั้งสิ่งสร้างขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จย่า และมีสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
บรรยากาศภายในอุทยานร่มรื่น เย็นสบาย สามารถมาเดินเล่นหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชื่นชมพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า ผ่านนิทรรศการภายในอาคารต่างๆ

1.อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๑
จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเหตุการณ์สำคัญในการพระราชพิธีพระบรมศพ พระตำหนัก วัง ตลอดจนที่ประทับครั้งทรงพระเยาว์ และรวบรวมประวัติชุมชนย่านวัดอนงคาราม ชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งไทย จีน อิสลาม และลาวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2.อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๒
จัดแสดงพระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรสำคัญที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชน รวมถึงจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ เช่น งานฝีพระหัตถ์ งานเซรามิค งานปั้นพระพุทธรูป งานดอกไม้แห้ง งานปัก งานเขียนหนังสือศาสนาที่พระองค์ท่านโปรดให้พิมพ์ ฉลองพระองค์และอุปกรณ์ทรงกีฬาในอดีต

3.พระราชานุสาวรีย์
อนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระรูปมีขนาดเท่าพระองค์จริงประทับบนม้านั่ง ประดิษฐานภายในสวนส่วนหน้าของอุทยานฯ ดินใต้ฐานพระราชานุสาวรีย์นั้นนำมาจากสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ

4.บ้านจำลอง
พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งเคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้
ซึ่งอยู่ห่างไปทางวัดอนงคาราม ไม่เกิน 200 เมตร ตกแต่งภายในตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5.ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค)
อาคารโบราณที่ปรับปรุงขึ้นใหม่จากอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และได้ตั้งชื่อตามเจ้าของเดิมคือ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียนทั้งในตัวอาคารและพื้นที่กลางแจ้งและจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดกว้างสำหรับศิลปินทั่วไปใช้จัดแสดงงาน

6.แผ่นหินแกะสลัก
แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภาพสลักแผ่นหินทรายทางด้านใต้แสดงพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในท้องถิ่นทุรกันดาร และด้านเหนือแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านน

7.บ่อน้ำโบราณ
บ่อน้ำที่มีอยู่เดิมครั้งยังเป็นบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) เป็นบ่อน้ำสำหรับใช้อุปโภคโดยการโพงน้ำ คือ ใช้ถังน้ำจ้วงน้ำและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำ

8.อาคารทิมบริวาร
สถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของข้าทาสบริวารเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค)

9.ศาลาแปดเหลี่ยม
สร้างขึ้นในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ได้ด่วนสวรรคตก่อนสร้างเสร็จ และเมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการ และประทับนั่งด้านในศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้

10.ปานะศาลา
เรือนจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ และสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา หรือสิ่งของที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และบุคคลในชุมชน

11.มุมหนังสือ เรือนสรรปัญญา
ส่วนหนึ่งของอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจีนที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมทีเป็นเรือนครัวของบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ปัจจุบันปรับปรุงเป็นมุมหนังสือ สำหรับให้บริการผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯ และประชาชนทั่วไป

12.สวนริมน้ำ
อยู่บริเวณลานจอดรถด้านหลัง เป็นสวนที่อยู่นอกเขตรั้วของอุทยาน สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
อีกทั้งยังมีสนามเปตองให้ประชาชนใช้บริการได้ ซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดอีกอย่างหนึ่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0-2437-7799, 0-2439-0902
โทรสาร : 0-2437-1853

เวลาทำการ
สำนักงาน : 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ภายในอุทยานฯ : 06.00-18.00 น. (ทุกวัน)
อาคารพิพิธภัณฑ์ : 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
มุมหนังสือ: 08.30-16.30 น. (ทุกวันเสาร์-วันพุธ)

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน