งานสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ

0
43

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” เชิญชม ชิม ช็อป ของดี เด่น สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ ผ่านเกษตรกรโดยตรง

dav sdr dav dav

ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ อาทิเช่น
– มะม่วงน้ำดอกไม้ ที่หวานที่สุดในโลก เป็นสินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปลูกในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ รสชาติความหวานหอม กลมกล่อม เมล็ดลีบ เนื้อไม่มีเสี้ยน

dav dav
– ต้นโกสนไม้ประดับมงคลที่มีเอกลักษณ์จากลวดลายของแผ่นใบ นำมาจัดแสดงจากสวนในท้องถิ่นของ จังหวัดสมุทรปราการ มีสวยงาม และมีมูลค่าถึงต้นละ 50,000 – 100,000 บาท

dav dav davsdr
– ปลาสลิดบางบ่อ ของขึ้นชื่อที่มาจากสมุทรปราการ

dav
– สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้า
– เวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เป็นการเปิดโอกาสให้ระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ให้ความสนใจกับตัวสินค้าภายในงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ในตัวสินค้าและบริการนั้นได้อย่างแพร่หลาย และเป็นการทำการตลาดที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
– การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน พร้อมทั้งกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง นาทีถูก

และของดี ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารแปรรูปต่างๆ ในงาน

dav dav sdr dav dav dav dav dav dav dav dav dav

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คือภายในงานท่านจะได้เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ “ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” / นิทรรศการแบบมีชีวิตแสดงผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรเด่นหรือ Smart Product และคลีนิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับเกษตรกร

ห้ามพลาด … 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน