ชมจิตรกรรม “แม่พระธรณีบีบมวยผมที่สวยที่สุดในโลก” ที่ “วัดชมภูเวก”

0
24

#วัดชมภูเวก ย่านสนามบินน้ำ จ.#นนทบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างโดยชาวมอญ ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ.2300

ครั้งกระโน้น หัวหน้ามอญท่านหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ท่านพ่อปู่” ได้นำชาวมอญกลุ่มที่ท่านควบคุมดูแล แยกจากมอญกลุ่มบ้านสามโคก บ้านปากเกร็ด แยกลงมาทางใต้  เมื่อมาถึง บ้านบางตลาด ส่วนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองบางตลาดฝั่งเหนือ และบ้านท่าทรายฝั่งใต้ อีกส่วนหนึ่งกระจายลงมาที่ คลองท่าทราย ท่านพ่อปู่ได้สำรวจดูภูมิประเทศ เห็นว่าสถานที่บริเวณนี้ (วัดชมภูเวก) เหมาะที่จะสร้างที่อยู่อาศัย

พระธาตุมุเตา เป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นแบบรามัญประเทศ ถอดแบบจากพระธาตุมุเตาชเวดากอง กรุงหงสาวดี “ชเวดากอง” แปลว่า “ฉัตรสุวรรณหรือฉัตรทอง”
จุดที่สร้างเจดีย์นี้ มีเรื่องเล่าว่า ระหว่างพักแรม ทั้งคน สัตว์พาหนะและล้อเลื่อนทำให้ดินไหลเคลื่อนจนเห็นร่องรอยอิฐใต้ผืนดิน ชาวมอญครั้งนั้นสันนิษฐานว่าเป็นรอยฐานเจดีย์เก่า จึงสร้างพระธาตุนี้ทับรอยเดิมนั้น

อุโบสถหลังเก่า (ขวามือ) สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายหลังพระธาตุมุเตา ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 12.80 เมตร ตามแนวคติมอญแบบ มหาอุตคือประตูเข้าออกด้านหน้าทางเดียว
หน้าบันเป็นลายปูนปั้นตั้งแต่ชายคาขึ้นไปจนถึงสันหลังคา บนยอดหน้าบันปั้นรูปเทพพนมแทนช่อฟ้าใบระกา
อุโบสถเก่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2520

จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหลังเก่า เป็นภาพพุทธประวัติและทศชาติ สกุลช่างนนทบุรี ได้รับการบูรณะสร้างเสริมสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 3 เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์มากที่สุดที่หนึ่ง
โดยเฉพาะภาพ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ถือได้ว่าสวยงามและหาสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบเทียบได้ยา

ภาพกว้างนี้ น่าจะทำให้คุณสังเกตตำแหน่งได้ว่าอยู่ส่วนใดของผนัง

ภายในอุโบสถเก่า

รอยพระพุทธบาท คุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพาชม .. ใครอยากเห็นชัดๆ มาที่วัดชมภูเวก นนทบุรีค่ะ

ลายปูนปั้นบนหน้าบันวิหาร ท่านผู้ว่าฯ ชี้ให้ดูว่า มีรูปคิวปิด สันนิษฐานว่า ทำในสมัยพระนารายณ์ เนื่องจากมีพระราชนิยม รับความทันสมัย จากยุโรป

งานประติมากรรม ละเอียด งดงามมาก

วัดชมภูเวก ตั้งอยู่ริมถนนสายสนามบินน้ำ-นนทบุรี ซอยนนทบุรี 33 ตำบลท่าทราย
รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย 69 ( สอบถามเพิ่มเติมเรื่องรถเมล์ โทร. 184 ) หรือโดยสารรถสองแถวเล็กจากท่าสะพานพระนั่งเกล้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2967 1348 

ภาพถ่ายโดยคุณประยงค์ วิลัย

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน