ทีเส็บจับมือภาคี ดันภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส

0
521

ทีเส็บจับมือจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชน เปิดยุทธศาสตร์ปั้นภูเก็ตสู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาสแห่งอันดามัน มุ่งเป้าสู่ศูนย์กลางไมซ์ซิตี้ทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย รองรับกลุ่มประชุมอินเซนทีฟระดับไฮเอนด์ ชูจุดขายความสวยงามทางทะเลและความหลากหลายของวัฒนธรรม พร้อมเปิดประสบการณ์กับเส้นทาง 7 มุมใหม่ สไตล์ไมซ์ไทย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย

การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าหมายโดยเตรียมดำเนินโครงการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไมซ์ในภูเก็ต และการสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางไมซ์ในฝั่งอันดามัน
การยกระดับสินค้าและบริการไมซ์ร่วมกับชุมชน และสร้างโอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนสำหรับกิจกรรมหลังประชุม
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการประชุมและนิทรรศการในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในพื้นที่ รวมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานของผู้จัดงานท้องถิ่น
และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไมซ์ผ่าน 4โครงการหลัก ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่หอประชุมหรือพื้นที่จัดงานไมซ์ภายในจังหวัดภูเก็ต การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้โรงแรมเข้าสู่มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประเภทห้องประชุม การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านไมซ์ และการพัฒนาเครื่องมือออนไลน์สำหรับวางแผนการจัดประชุมไมซ์ในพื้นที่

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของภูเก็ตไมซ์ซิตี้ว่า จังหวัดภูเก็ตมียุทธศาสตร์พัฒนาระยะยาว ประกอบด้วย 4M คือ Marina (ท่าเรือ) Medical Hub (ศูนย์กลางทางด้านการแพทย์) MICE city (เมืองที่รองรับการจัดงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า) และ Manpower Development (การพัฒนาบุคลากร) และ 3S ประกอบด้วย Sport Tourism (ท่องเที่ยวเชิงกีฬา) Smart City (เมืองอัจริยะ) และ Sustainable Development (การพัฒนาอย่างยั่งยืน) ซึ่งทางจังหวัดกำลัง BID งาน Unesco ในปี 2022 และ งาน World Expo ในปี 2028

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจใจกลางไมซ์ จ.ภูเก็ต (Patong MICE Special District) ว่า ช่วง low season การทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา คือการจัดการประชุม MICE และขับเคลื่อนป่าตองสู่ MICE City นำเข้าสู่กฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง และมีเป้าหมายในการพัฒนาภูเก็ตคือ น้ำดื่ม กำจัดขยะ บำบัดน้ำเสีย และขนส่งสาธารณะ

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พูดถึงการเตรียมพร้อมของภาคเอกชนในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ว่า ในปีนี้จะเกิด concept “ภูเก็ต The Endless of Discovery” และมีการเลือก mascot ของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเส้นทางไมซ์ใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ภายใต้แนวคิด 7 มุมใหม่ สไตล์ไมซ์ไทย (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) ได้แก่ 1.ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2.การผจญภัย 3.การสร้างทีมเวิร์ค 4.กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ 5. กิจกรรมบรรยากาศชายหาด 6.การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ 7.การนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย ซึ่งภูเก็ตเป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้หลักที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพ อาทิ เส้นทางชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งใช้โปรโมทในงาน World Harmony Puppetในปี 2561 หรือ เส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สร้างทีมเวิร์ค กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ ณ ชุมชนป่าคลอก และพิพิธภัณฑ์เพอรานากัน

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน