ทีเส็บปิดปีงบ 2562 ประกาศความสำเร็จจับมือภาคี

0
9

สรุปปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีเส็บประกาศความสำเร็จจับมือภาคีร่วมประมูลสิทธิชิงชัย 18 งานประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2569 คาดว่ามีผู้เข้าประชุมรวมกว่า 30,000 คน และสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 2,500 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพไทยในฐานะผู้นำตลาดการประชุมนานาชาติของอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ. 2559-2561)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ตลาดการประชุมนานาชาติ (Conventions) เป็นหนึ่งในตลาดหลักสำคัญของธุรกิจไมซ์ นับว่าความสำเร็จในการประมูลสิทธิงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทย สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจไมซ์ไทยในระดับนานาชาติทุกมิติ ทั้งประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานระดับโลก บุคลากรมืออาชีพระดับสากลทั้งสมาคม องค์กร และสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็ง ผนวกกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้ไทยคว้าชัยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการนำเสนอความเจริญก้าวหน้าเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายแต่ละสาขาวิชาชีพในเวทีนานาชาติแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรในประเทศเข้าถึงองค์ความรู้ระดับสากล สร้างการเติบโตให้กับทุกอุตสาหกรรมของประเทศผ่านเวทีการประชุมนานาชาติ ตลอดจนสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจ ทั้งจากการเดินทางมาประชุม การท่องเที่ยว และการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการจัดงานระดับโลก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีเส็บร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งสมาคม องค์กร และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย และได้รับชัยชนะสามารถดึงงานเข้ามาจัดในไทยระหว่างพ.ศ. 2563-2569 ได้รวม 18 งาน โดยแบ่งเป็นการจัดงานใน พ.ศ. 2563จำนวน 6 งาน / พ.ศ. 2564 จำนวน 7 งาน / พ.ศ.2565 จำนวน 4 งาน และพ.ศ. 2569 จำนวน 1 งาน ประมาณการว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 30,100 คน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 2,540 ล้านบาท

งานประชุมนานาชาติที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ครอบคลุมงานประชุมหลากหลายธุรกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์ การบิน และการศึกษา อาทิ งานประชุม World Congress of Psychiatry 2020 โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจากต่างประเทศ จำนวน 8,000 คน, งานประชุม The Routes Asia Development Forum 2020 โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ร่วมงานจากต่างประเทศ 1,500 คน, งานประชุม World Diabetes Congress 2021 โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มีผู้ร่วมประชุมจากต่างประเทศ 8,000 คน, งานประชุม International Conference on Family Planning 2021 โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจากต่างชาติ 3,500 คน

สำหรับในปี 2563 ทีเส็บ ตั้งเป้าหมายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ รวมทั้งสิ้น 37,781,000 คน สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 232,700 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นตลาดต่างประเทศ 1,386,000 คน สร้างรายได้ 105,600 ล้านบาท และตลาดในประเทศ 36,395,000 คน สร้างรายได้ 127,100 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังได้จัดงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019 เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีผู้บริหารสมาคม องค์กร และสถาบันการศึกษา ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ที่สร้างผลงานชนะการประมูลสิทธิ์ดึงงานเข้ามาจัดในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของทีเส็บ

“การจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทยจากความสำเร็จในการประมูลสิทธิ์จัดงาน ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติสำคัญระดับโลก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของประเทศในสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน