ทีเส็บส่งเสริมไมซ์ในชุมชน ดึงเอกชนลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ตรง

0
108

ทีเส็บรุกหนักแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” นำผู้บริหารองค์กรบริษัทเอกชนเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี สัมผัสวิถีชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมกลางดงมะพร้าวแหล่งสุดท้ายแห่งภาคตะวันออก มุ่งสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารนำการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม การเดินทางเป็นรางวัลให้พนักงาน และกิจกรรมซีเอสอาร์เข้าสู่พื้นที่ชุมชน สร้างโอกาสต่อยอดกิจกรรมไมซ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น

ชุมชนตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนเล็กๆ ที่เข้มแข็ง มีความรักสามัคคี และที่สำคัญชาวบ้านพยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

มะพร้าว” ซึ่งเคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนภาคตะวันออก เริ่มเลือนหายไปจากพื้นที่ ปัจจุบันคงเหลือชุมชนตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เท่านั้นที่ถือเป็นแหล่งสุดท้ายที่ปลูกมะพร้าวของภาคตะวันออก ดังนั้นมะพร้าวจึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะพร้าวตะเคียนเตี้ยทำหน้าที่อนุรักษ์มะพร้าวให้อยู่คู่กับชุมชน ผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

“จักรยาน” พาหนะสำคัญที่จะพาผู้มาเยือนไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน เริ่มต้นที่ “บ้านร้อยเสา” บ้านไม้เรือนแฝดสองหลังที่เชื่อมกันบนฐานของเสา 102 ต้นอันเป็นที่มาของชื่อ เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่ชาวบ้านจะมาร่วมงานประเพณีงานบุญกัน ปัจจุบันยังได้เปิดพื้นที่บ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งศิลปะพื้นบ้าน เรียนตัดพวงมโหตร พับกุหลาบใบเตย ลำตัด สอนทำอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชน เป็นต้น

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บได้มีโอกาสทำงานร่วมกับชุมชนตะเคียนเตี้ยมาตั้งแต่ปี 2560 เล็งเห็นว่า ชุมชนตะเคียนเตี้ย มีความพร้อมทั้งเรื่องอาหารที่มีรสชาติเอกลักษณ์และการตกแต่งจัดวางที่สวยงามไม่เหมือนที่ไหน การให้บริการ และกิจกรรมของชุมชนที่เหมาะมากสำหรับการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร”

ชุมชนตะเคียนเตี้ย อยากต่อยอดการทำกาแฟราดกะทิมะพร้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ อยากมีความรู้เทคนิคการชงกาแฟของบาริสต้าที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเปิดร้านกาแฟให้บริการผู้มาเยือนในวันเสาร์-อาทิตย์ นำมาสู่กิจกรรมการนำคณะผู้บริหารมาสัมผัสประสบการณ์การจัดกิจกรรมไมซ์ หรือ การประชุมสัมมนา ฝึกอบรม การสร้างทีมบิวดิ้ง กิจกรรมนอกสถานที่ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ ภายใต้แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน ทีเส็บได้เชิญบาริสต้ามืออาชีพมาจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้แทนชุมชนและผู้นำองค์กรธุรกิจที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมยินดีกับชุมชนในการเปิดร้าน Coco Coffee by บ้านตะเคียนเตี้ย ต่อยอดแบรนด์เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟของชุมชนอย่างเป็นทางการ

สำหรับซิกเนเจอร์ของร้าน Coco Coffee by บ้านตะเคียนเตี้ย คือ “กาแฟเย็นน้ำมะพร้าว” โดย “คุณแป๊ะ” นายวรกฤต สกุลเลี่ยว หนุ่มบาริสต้ารูปหล่อดีกรี Cleo bachelor 2018 และ GQ MAN 2019 เจ้าของธุรกิจด้านอาหารมากมาย รับหน้าที่เป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับชุมชน คิดเมนูใหม่เปิดร้าน ร่วมสร้างสีสันให้กับงานผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อปสอนการชงกาแฟเย็นน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นสูตรที่คุณแป๊ะคิดค้นขึ้นสำหรับร้านนี้โดยเฉพาะ

“เดิมชาวบ้านทำกาแฟโดยไม่รู้เรื่องการคำนวณช็อตหรือสัดส่วนกาแฟ รสชาติก็จะไม่คงที่ เราก็มาสอนชาวบ้านให้มีความรู้เรื่องกาแฟก่อน และการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้กาแฟมีมาตรฐาน สูตรที่เอามาสอนชาวบ้านจะเป็นสูตรกาแฟเย็น เพราะในตลาดส่วนใหญ่ขายกาแฟเย็นได้มากกว่ากาแฟร้อน กาแฟเย็นน้ำมะพร้าวที่นี่จะมีความพิเศษ เราจะใช้มะพร้าวเผาแท้ๆ หวานหอม ถือเป็นการต่อยอดด้วยการนำวัตถุดิบของชุมชนมาใช้ประโยชน์” นายวรกฤต กล่าว

ชุมชนตะเคียนเตี้ยได้รับคัดเลือกจากทีเส็บให้เป็นหนึ่งในโครงการ เส้นทางสายไมซ์ หรือ Thailand 7 MICE Magnificent Themes ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของทีเส็บเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มและยกระดับสถานที่จัดงาน รวมถึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางสายไมซ์มีครอบคลุม 14 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ตและขอนแก่น และเมืองรองเชื่อมโยง 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุดรธานี เชียงราย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สงขลา และนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงชุมชนในพื้นที่ บูรณาการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในจังหวัดดังกล่าวร่วมกัน สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน