ทีเส็บเผยผลสำเร็จ Thai MICE Connect ตลาดไมซ์ออนไลน์แห่งแรกของไทย

0
60

ทีเส็บเดินหน้าผลักดัน Thai MICE Connect สู่การเป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ไทย เฟสแรกทำยอดทะลุเป้า หลังเปิดตัวเพียงสามเดือนมีผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมตลาดซื้อขายในระบบแล้วมากถึง 13,000 ราย ปี 2563 เตรียมปั้นให้เป็นตลาดไมซ์ออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และได้เปิดโครงการ Thai MICE Connect ขึ้นมาโดยมุ่งพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์อย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศในรูปแบบของเว็บไซต์ (www.thaimiceconnect.com) ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสินค้า บริการ ผู้ขาย และผู้ผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอย่างครบถ้วน

ระบบได้ถูกออกแบบมาให้มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ E-Marketplace มีการสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดห่วงโซ่ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของการจัดงานไมซ์ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า ซึ่งผลสำคัญคือทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็กเข้าถึงตลาดได้เท่าเทียมกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์กระจายออกไปได้ทั่วถึง”

Thai MICE Connect มีการแสดงผลเป็นสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษเพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ อำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานทั้งในไทยและต่างประเทศในฐานะผู้ซื้อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล สินค้า บริการ ผู้ขาย ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ตรงตามความต้องการ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงานในแพลทฟอร์มเดียว

หลังจากเปิดตัว Thai MICE Connect เมื่อปลายปี 2562 พบว่ามีผู้ขายที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว 13,000 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีจำนวน 10,000 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่เป้าหมายหลัก 3 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง 58%  ภาคใต้ 28% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14% ส่วนในปี 2563 ทีเส็บกำหนดเป้าหมายจะขยายไปยัง 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เพื่อให้ข้อมูล E-Marketplace ธุรกิจไมซ์แห่งชาติสมบูรณ์ครบทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่สำรวจข้อมูลในโครงการ
  • ประกอบกิจการหรือยื่นวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนหรือยื่นวัตถุประสงค์ในการส่งงบการเงินปีล่าสุดตรงกับหมวดธุรกิจไมซ์ทั้ง 10 หมวดหลัก
  • ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
  • เป็นผู้ประกอบการที่มีสถานะดำเนินกิจการอยู่
  • กรณีผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการมากกว่า 3 ปี ต้องมีการยื่นงบการเงินล่าสุดตั้งแต่ปีงบการเงิน 2560 เป็นต้นมา
  • หากเป็นโรงแรมและรีสอร์ทต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • หากเป็นบริษัทนำเที่ยวต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผู้สนใจจะจัดงานไมซ์ (ผู้ซื้อ) ที่ประสงค์จะใช้บริการแพลทฟอร์ม Thai MICE Connect ในการค้นหาผู้ให้บริการไมซ์ (ผู้ขาย) สามารถเข้าไปเปิดบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com สมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลโปร์ไฟล์ให้ครบถ้วน ตั้งรหัสผ่าน กดให้ระบบจดจำในครั้งต่อไป จากนั้นทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการเพียงกรอกรหัสจะเห็นสัญลักษณ์กลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งสามารถหาข้อมูลหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานไมซ์ อาทิ ผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน ที่พัก และอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปหาข้อมูล รายละเอียดธุรกิจ ติดตาม และติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุย ขอใบเสนอราคา หรือ ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของแวดวงธุรกิจไมซ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางหรือเสียค่าดำเนินการใดๆ

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน