ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก

0
0

จังหวัดนครนายก มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางชาติพันธุ์ โดยมีชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยววัดฝั่งคลอง ชุมชนท่องเที่ยววัดคีรีวัน และชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังรี

ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พาเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยววัดคีรีวัน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ที่อพยพถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคีรีวัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือบ้านคีรีวัน ต.ศรีนาวา บ้านบุ้งเข้ ต.หินตั้ง และบ้านคลองสีเสียด ต.หินตั้ง มีวัดคีรีวัน ซึ่งตั้งอยู่บนเขากะเหรี่ยงเป็นศูนย์กลางชุมชน มีความโดดเด่นด้านภาษา อาหาร และการแต่งกาย

เริ่มกิจกรรม ด้วยการให้พรจาก พระครูอุดมกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน จากนั้นไปไหว้ขอพรกับหลวงพ่อโพธ์ิ 1,000 ปี พระพุทธรูปปางนาคปรก แกะจากไม้ต้นโพธ์ิ ประดิษฐานอยู่ในปราสาทขอมองค์ใหญ่ ด้วยการถวายทุงใยเป็นพุทธบูชา

ขึ้นเขาไปพระมณฑป สักการะองค์พระแก้วมรกตจำลอง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคีรีวัน

ข้ามถนนกลับมาที่ลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นลาวเวียง ชมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิ ไข่เค็มชาใบไผ่ ขนมครกหน่อไม้ ผ้ามัดย้อมจากเปลือกต้นสีเสียด ทุงใยมงคล กระยาสารท ข้าวจี่มะยงชิด และการแสดงจากลาวเวียง

ช่วงบ่าย เดินทางไป ศูนย์การเรียนรู้ภูกะเหรี่ยง ศูนย์การเรียนรู้ที่ผสานการเที่ยวเชิงเกษตรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฉบับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เน้นการทำสวน ทำนาและเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนที่ดินของครอบครัวให้กลายเป็นสถานที่เที่ยวเชิงเกษตรกรรม

ชมเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตของชาวนายุคเก่า และของสะสม อายุราว 100 ปีใน พิพิธภัณฑ์รัตนจัน ให้ความรู้โดย อ.ปิยะชาติ จันลา ทำขนมข้าวยาคูหอม ๆ และสูดอากาศบริสุทธ์ิ เดินชิว ๆ ถ่ายรูป บนสะพานไม้สายรุ้ง อวดลงโซเชียล
ติดต่อสอบถาม คุณปิยะวัฒน จันลา โทร. 0873615821 , Fb: @pkrfarm

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูอุดมกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน โทร. 0818263695
คุณสุมาลี นาคสุข เลขาชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียง วัดคีรีวัน โทร. 0988287927

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน