นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” อวดโฉมงานหัตถศิลป์เครื่องจักสาน

0
4

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” อวดโฉมงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ประธานในงาน กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นงานฝีมือของคนไทย ที่จักสานของใช้จากพืชต่าง ๆ เมื่อเสด็จไปที่ใดก็สนับสนุนให้ชาวบ้านทำงานฝีมือและส่งเสริมอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 5 ชั้น

ชั้นที่ 1 แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยพสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชั้นที่ 2 แม่งาน

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ 3 แม่ลาย

เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสานและลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ พร้อมรับชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพ ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น.

ชั้นที่ 4 แม่ข่าย

รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ชมการจักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา

ชั้นที่ 5 แม่ศรีศิลป์

เมื่อชมผลงานต่าง ๆ แล้ว เลือกอุดหนุนผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ที่ชั้นนี้

นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 น. ถึง19.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2281 5360-1

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน