บ้านสมุนไพร คีรีวง

0
17

การริเริ่มคิดและทดลองผลิตสบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด ของคุณสนธยา ชำนะ ประธานกลุ่มบ้านสมุนไพร  จนประสบความสำเร็จ ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนสร้างรายได้มหาศาลกลับมาสู่ชุมชน เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวคีรีวง ชุมชนที่เข้มแข็งที่สุดชุมชนหนึ่งของประเทศไทย
ครั้งหนึ่งบ้านคีรีวงเคยพังครืนไปกับน้ำป่า สวนผลไม้เสียหาย แต่ด้วยแรงใจสู้ไม่ถอยของทุกคนที่นี่ ทำให้สามารถพลิกฟื้นคืนสภาพ มาสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยังเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือรางวัลกินรี ประเภทชุมชนและเมือง ในปี พ.ศ. 2541

ki4 ki
คุณสนธยากล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากภัยพิบัติว่า “ครั้งนั้นชีวิตชาวบ้านแทบกลายเป็นศูนย์ ไร้ซึ่งที่ทำกิน แต่ชาวชุมชนคีรีวงก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่ที่นี่ มองหาลู่ทางอาชีพ ที่ไม่ใช่เพียงทำสวนอีกต่อไป หยิบภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนคีรีวง

ki3 ki8
ในการฟื้นฟูของบ้านคีรีวง เราเน้นปลูกฝังความคิดที่ตัวคน ให้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น สร้างคนให้มีอาชีพจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว มีครอบครัวเป็นฐานและผลักดันมาสู่การตั้งกลุ่มองค์กรด้านอาชีพ ตั้งศูนย์ OTOP ขึ้นมาเพื่อให้คนมีราย ได้ 

ki9 ki7
ความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครานั้น ทำให้ได้รางวัลแห่งความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยว หากแต่ที่ำสัคัญคือสร้างรายได้เลี้ยงชุมชน ดำรงภูมิปัญญาอาชีพของแต่ละกลุ่ม แต่ละครอบครัว ให้เป็นพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตต่อไปได้

ki2 ki1
แม้การพัฒนาจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง แต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ชาวคีรีวงก็ยังคงรักษาและสานต่อวิถีอันดั้งเดิมของชุมชนอยู่ เพื่อความผาสุขของชาวคีรีวงสืบนาน และนั่นคือสิ่งที่คุณสนธยาภาคภูมิใจจนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกครั้งที่มีใครพูดถึงคีรีวง

ki5 ki6

เพราะคนเข้มแข็ง จึงมีแรงพลิกฟื้นชุมชน
สนธยา ชำนะ ประธานกลุ่มบ้านสมุนไพร คีรีวง
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อชุมชนคีรีวง โทร.089 169 1298
https://www.facebook.com/ThebestofOzone   http://www.kiriwongvillage.com/

Strong people, strong community
Sonthaya Cham-na, the Head of Kiriwong Herbal Home

From one man’s initiative and a long trial-and-error process, the locally made mangosteen soap has now become a popular export product that brings huge income and a great pride to the villagers in Kiriwong. Kiriwong today becomes one of the strongest communities in Thailand. And, all these successes began with one man, Sonthaya Cham-na.

ki9 ki10

Long time ago, Baan Kiriwong was once swept in severe flood. All fruit orchards and farms were destroyed. But with the strong heart and mind, the villagers of Baan Kiriwong joined force in bringing life back to their community. They even took a step further by making their community the role model for eco-tourism industry and the winner of a tourism award in community and city category in 1998.

Sonthaya recalled, “After the disaster, the villagers had nothing left. But they didn’t give up. They had a strong will to stay here and live here. They looked for other opportunities. They knew farming was not enough. They used the knowledge they have to drive Baan Kiriwong and bring it back to life again.

ki ki1

In rebuilding Baan Kiriwong, we taught people to realize the power of natural resource preservation. We build our own careers based on what is available around us. It started from a family then to a bigger group and a network of villagers. The OTOP Center was established and it started to generate income for the people.”

From everyone’s commitment and fighting spirit, Baan Kiriwong today becomes a famous community and widely known among travelers as a unique destination. Ability to generate sufficient income for quality living and to pass on the knowledge about their work to others is the success and the energy that drives Baan Kiriwong to move on.

Amidst all changes, people at Baan Kiriwong continue to maintain their way of life and live happily. This is what Sonthaya is most proud of and brings a big smile to his face when someone talks about Baan Kiriwong.

Kiriwong Village Tel. 089 169 1298
https://www.facebook.com/ThebestofOzone   http://www.kiriwongvillage.com/