ปารีฮัท รับนักศึกษาฝึกงาน Paree Hut News

0
35

ปารีฮัท รีสอร์ท เกาะสีชัง จ. ชลบุรี รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สาขาการท่องเที่ยว และโรงแรม
ขอให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

p1 p3
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบัน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายในชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
p4 p2
สามารถส่งทางไปรษณีย์ ที่ ปารี ฮัท รีสอร์ท (สำนักงานชั่วคราว) 1686/1 ถ. ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 หรือทาง Email: pareehut@hotmail.com หรือ pareehutbooking@gmail.com โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 089-1038833 คุณพรรษพร , 087-9034300 คุณนา