ปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ 14 วัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19

0
30

องค์การสวนสัตว์ ปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ขอปิดบริการสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (Khao Kheow Open Zoo) สวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiang Mai Zoo) สวนสัตว์นครราชสีมา (Korat Zoo) สวนสัตว์สงขลา (Songkhla zoo) สวนสัตว์อุบลราชธานี (Ubon Zoo) สวนสัตว์ขอนแก่น (Khonkaen Zoo) และ คชอาณาจักร สุรินทร์ (Elephant Kingdom by ZPO)

สำหรับแนวทางที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการมาก่อนปิดบริการสวนสัตว์ คือ
1.จัดให้มีระบบคัดกรอง ณ จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู เช่น หากพบไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วน
2.จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการนักท่องเที่ยว
3.จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น เช่น การปฎิบัติตัวของนักท่องเที่ยวผ่านป้ายสื่อ และ เสียงตามสายภายในสวนสัตว์ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4.จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายนักท่องเที่ยว
5.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เช่นส่วนจัดแสดงต่างๆ ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ เป็นต้น
6.แนะนำจุดพยาบาลสำหรับนักท่องเที่ยว

 

สำหรับการปิดสวนสัตว์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การสวนสัตว์ จะดำเนินการดูแลสถานที่และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงในพื้นที่หลายส่วน รวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพถือเป็นโอกาสที่ดี
องค์การสวนสัตว์ ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการในช่วงนี้ได้

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน