ขยายเวลาเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อไม่ได้จากไปไหน” ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

0
29

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุกประเทศชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น  ในการนี้ บริษัท ณ สยามแกลเลอรี่ จำกัด จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานพระบรมรูปที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน  ผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่านที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ.สยามแกลเลอรี่

 

งานนิทรรศการ  ‘พ่อไม่ได้จากไปไหน’ เป็นนิทรรศการแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 150 ชิ้นจากผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน 30 ท่าน ได้แก่กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา / โกเมศ กาญจนพายัพ / โกวิทย์ นามแก้ว / จริยวดี มะราชลี / จุมพล ภัทร์มั่นเกษวิทย์ / เจริญ มาบุตร / ชนชัย บัวกล่ำ / อติ กองสุข / ชูศักดิ์ แก้วประพล / ณัฐเลิศ  สุภัทร์อกนิษฐ์ / ทรงศักดิ์นามโพธิ์ / ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ / ธุดงค์ สุขเกษม / ปัทม์ บุณยรังค / เปี่ยมจันทร์  บุญไตร / พีระศิลป์ ดวงอิน / มานพ สุวรรณปินฑะ / ยศจรินทร์ กุลอุบล / ยุทธกิจ ประสมผล / ลิขิต  นิสีทนาการ / วัชระประยูรคำ  วิษณุพงษ์  หนูนันท์ / วีระพงษ์  อินทรพานิช / ศักดิ์วุฒิ  วิเศษมณี / สตีเวน มุตธิกุลโจนส์ (Steven Muthikul Jones) / สมชาย  เกตุกูล / สยามรัตน์  อักษรศักดิ์ / สราวุฒิ คำมูลชัย / สุริยา นามวงศ์/ เอกกระจ่างช่วยฯลฯ

คุณมัญชุสา อุดมวิทย์ กรรมการบริหาร ณ สยามแกลเลอรี่
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
คุณสุนทร งามเกิดศิริ กรรมการบริหาร ณ สยามแกลเลอรี่

ที่ ณ.สยามแกลเลอรี่ได้รวบรวมเอาไว้และครั้งนี้ได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นงานนิทรรศการประติมากรรม รัชกาลที่ 9 ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพและเปิดโอกาสให้นักศิลปะศิลปินใหม่ๆ ที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมในด้านงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย”

ชื่อผลงาน -ราชวงศ์จักรี ดวงหทัยแห่งสยาม- ศิลปิน ซ.ประติมากรรม
ชื่อผลงาน-น้อมส่งเสด็จ-ศิลปิน-วิษณุพงษ์-หนูนันท์
ชื่อผลงาน-ร.ย.ล.244-ศิลปิน-โกเมศ-กาญจนพายัพ

โดยงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 7 โซน ได้แก่  โซนที่ 1 เป็นวีดีทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับงานนี้ มีความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้  จัดแสดงวีดีทัศน์ชุด “มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ นาม ภูมิพล” ส่วนโซนที่ 2 “ยุวกษัตริย์แห่งสยาม/ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา”  โซนที่ 3 “สายใยแห่งความผูกพัน”  โซนที่ 4 “พระบารมีแผ่ทั่วหล้า ชาวประชาล้วนเปรมปรีดิ์” โซนที่ 5 “ใต้ร่มพระบริบาล สุขสาญด้วยความร่วมเย็น” โซนที่ 6 “องค์อัครศิลปิน/ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน” และ โซนที่ 7 “พุทธศาสนูปถัมภ์ ค้ำชูพระพุทธศาสนา”

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพระบรมรูป “พ่อไม่ได้จากไปไหน” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ ณ.สยามแกลเลอรี่ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซอยลาดพร้าว 122 – 124 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน