มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จัดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ”

0
14

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดนิทรรศการ  “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. หยุดทุกวันพุธ

โดยนำศิลปะบนผืนผ้าของชาวไทยภูเขา 6 เผ่าที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตมาออกแบบจัดแสดงในรูปแบบศิลปกรรมสื่อผสม    ร่วมสมัย เพื่อนำเสนอ พระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อบรรดาชาวไทยภูเขามาเป็นระยะเวลายาวนานให้เป็นที่ปรากฏ หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ โทร. 0 2281 5360-1

กิจกรรมในงานนิทรรศการ “จากขุนเขา…สู่ศิลปาชีพ”

–  ส่วนของการสาธิตของชนเผ่า และ Workshop

ชนเผ่า การสาธิต Workshop
1.)  เผ่ากะเหรี่ยง – การทอผ้าด้วยกี่เอว

– การปักลูกเดือยลงบนผ้ากะเหรี่ยง

– การเย็บเสื้อกะเหรี่ยง

– การปักลูกเดือยลงบนผ้ากะเหรี่ยง

2.) เผ่าม้ง – การทำผ้าตัดปะเผ่าม้ง

– การทอผ้าใยกันชง

– วิธีการเขียนเทียน

– ทำผ้าตัดปะเผ่าม้ง

– การทำพลีตกระโปรงม้ง

3.) เผ่าลาหู่ (มูเซอ) – การปักผ้าเผ่าลาหู่

– ทำจักสานเครื่องใช้ของชนเผ่ามูเซอ

จากไม้ไผ่

– การปักผ้าเผ่าลาหู่

– ทำจักสานเครื่องใช้ของชนเผ่ามูเซอ

จากไม้ไผ่

4.) เผ่าลีซู (ลีซอ) – การทำเชือกลีซอ

– การทำผ้าแถบลีซอ

– การทำเชือกลีซอ

– การทำผ้าแถบลีซอ (เข็มขัด)

5.) เผ่าเมี่ยน (เย้า) – การปักผ้าเผ่าเมี่ยน

– การทำเชือกเผ่าเมี่ยน

– การปักผ้าเผ่าเมี่ยน
6.) เผ่าอาข่า (อีก้อ) – การปักผ้าเผ่าอาข่า – การปักผ้าเผ่าอาข่า

– ส่วนของการแสดง และการเสวนา

การแสดงชุดที่ 1         เผ่ากะเหรี่ยง   “กะเหรี่ยงกระทบไม้”

การแสดงชุดที่ 2         เผ่าลีซู           “เต้นจะครึ”

การแสดงชุดที่ 3         เผ่าเมี่ยน        “พิธีการแต่งงาน”

การแสดงชุดที่ 4         เผ่าลาหู่         “เต้นจะครึ”

การแสดงชุดที่ 5         เผ่ากะเหรี่ยง   “ระบำตำข้าว”

– ส่วนของกิจกรรม DIY

  1. การทำตุ๊กตาผ้านูนต่ำ (โอชิเอะ) ทำตุ๊กตานูนต่ำจากผ้าปักชาวเขา โดยทำลงบนโปสการ์ด , แมคเน็ต หรือปกสมุด
  1. เย็บชุดตุ๊กตา จากผ้าชาวเขา

3.  การถักเชือกลีซอ เป็นเข็มขัด, หูกระเป๋า และ การทำพวงกุญแจ

สถานที่จัดแสดง     หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ถนนเจ้าฟ้า เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพมหานคร

 

ระยะเวลาจัดแสดง วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

เวลา 10.00 – 19.00 น. หยุดวันพุธ

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน