“รพ.ไทยนครินทร์” เปิดอาคารรังสีรักษาพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง “Eastern Cancer Network”

0
19

โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งหน้าสู่การเป็น Hospital Of Choice in Eastern Bangkok & Eastern Thailand เปิดตัวอาคารรังสีรักษาหรือ Linac Center อย่างเป็นทางการพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง “Eastern Cancer Network” เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับบริการที่เหมาะสม และเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยทำให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์สหสาขาที่มีประสบการณ์

นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหารบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารรังสีรักษา พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “Eastern Cancer Network” เพื่อเป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย โดยมี 4 สถานพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์, โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH) และสหคลินิกฉะเชิงเทรา(SCC) โดยมีคุณฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหารบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNH, คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการบริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด, พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ ศ.คลินิก นายแพทย์ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ สหคลินิกฉะเชิงเทรา(SCC) ร่วมลงนามฯ ณ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์

นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพตะวันออกและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งโรคทั่วไปรวมถึงโรคซับซ้อนในการรักษาอย่างโรคมะเร็ง จึงเปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโฮลิสติคในปี พ.ศ.2550 เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง และด้วยแนวโน้มของสถานการณ์โรคมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลพยายามอัพเดทเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ในครั้งนี้ได้เปิดอาคารรังสีรักษา (Linac Center) พร้อมจุดเด่นของการให้บริการรักษามะเร็งด้วยรังสีของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ คือเครื่องจำลองการฉายรังสีเพื่อล็อกเป้าหมายจุดที่ต้องการฉายรังสีหลังจากนั้นจะทำการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสี Vital Beam ข้อดีของเครื่องคือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดผลกระทบจากการฉายรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะข้างเคียงช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงในระยะยาวจากการฉายรังสี ซึ่งวิธีการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ใช้วิธีที่เรียกว่า Multidisciplinary Team หรือ MDT คือการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมแพทย์เฉพาะทางในหลายสาขาวิชา รวมถึงทีมพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์เพื่อให้การวางแผนรักษามะเร็งระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ดี ได้มาตรฐานโดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่ต้องการแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านมะเร็ง สำหรับจุดเด่นและข้อดีของอาคารรังสีรักษาคือ เป็นอาคารที่แยกมาจากอาคารใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งจะช่วยลดภาวะการติดเชื้อ เพราะในกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่เปราะบางติดเชื้อได้ง่าย

ด้านนายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมุมมองของโรคมะเร็งว่า เมื่อก่อนนี้ ”มะเร็ง” เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและกลไกการเกิดโรคก็มีได้หลายแบบ ต่อมาทราบว่ามีหลายสาเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2533-2546 โครงการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ (Human Genome Project) สำเร็จ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับกายภาพและหน้าที่ของ DNA ซึ่งเป็นเหมือนเทปบันทึกข้อมูลของมนุษย์ 2 สายมีลักษณะบิดเป็นเกลียวพันกันเหมือนลูกโซ่ มีข้อมูลทุกอย่างของมนุษย์บันทึกไว้เป็นข้อมูลของบุคคล แต่ละบุคคล(เฉพาะตัว) สิ่งที่พบเกี่ยวกับ DNA ทำให้ปัจจุบันการแพทย์ เป็นยุคของ Precision Medicine รู้จักกันในภาษาไทยว่า “การแพทย์ที่แม่นยำ’’ ทำให้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ มีความรู้มะเร็งมากขึ้นจนถึงแก่นสำคัญของเซลล์มะเร็ง คือ “Cancer DNA”

ดังนั้น วิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะการพัฒนาการวินิจฉัย ยารักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการรักษาด้วยรังสีรักษา ได้มีการพัฒนาเครื่องฉายรังสี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนวัตกรรมชั้นสูง รวมทั้งเทคนิคสมัยใหม่เพื่อเลือกทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งคือ Cancer DNA ทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องฉายรังสีรักษา หรือ Linac ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผลการรักษาโรคมะเร็งแบบที่แพทย์และผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนต้องการนั่นคือ Personalized Healthcare ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลไทยนครินทร์แห่งนี้ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของทีมแพทย์สหวิชาชีพและการสนับสนุนที่มุ่งมั่นของทีมบริหารโรงพยาบาล 

คุณฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลไทยนครินทร์เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุกกระบวนการการรักษา ตั้งแต่ ป้องกัน ค้นหา รักษา ฟื้นฟู และติดตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง และทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยในปี 2566 นี้ โรงพยาบาลไทยนครินทร์กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 เรายังคงมุ่งมั่นรักษา และยังคงวางแผนการดำเนินการให้บริการรักษาในโรคต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคำนึงถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยจะมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยนำมาช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ค้นหารอยโรคได้ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ยังได้ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมอบประสบการณ์การรับบริการให้กับทุกท่านอีกด้วยคุณฐิติ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับการรักษา ได้ที่ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โทร 0 2340 7777 ต่อ 1209 (รังสีรักษา) และ 06 2590 1919
Website : www.thainakarin.co.th
Facebook : Thainakarin Hospital

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน