ร้านอาหาร 18 ประเทศ ศึกษาธุรกิจบริการอาหารไทย

0
12

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำผู้แทนจาก 32 ร้าน “ไทยซีเล็กท์ พรีเมียม” และ “ไทย ซีเล็กท์” ใน 18 ประเทศร่วมงาน THAIFEX 2018 พร้อมศึกษาธุรกิจบริการอาหารไทยครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้หวังเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการร้านอาหารไทยในต่างประเทศตลอดจนกระตุ้นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและวัตถุดิบอาหารไทยในตลาดโลก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกโดยคือ การพัฒนาและส่งเสริมการบริการอาหารไทยซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการส่งออกวัตถุดิบการปรุงอาหารไทยและสิ่งปรุงรสของไทยไปยังต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมหลักคือ การมอบตราสัญลักษณ์รับรองให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้แก่ ThaiSELECTPremium (ไทย ซีเล็กท์ พรีเมียม) สำหรับร้านที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม 5 ดาว มีการร้านตกแต่งร้านสวยงามและบริการเป็นเลิศและ ThaiSELECT (ไทยซีเล็กท์) สำหรับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพเยี่ยมระดับ 3 ถึง 4 ดาว ให้บริการอาหารไทยต้นตำรับคุณภาพดี

ปัจจุบัน กรมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว จำนวน 1,299 ราย แบ่งเป็นภูมิภาคอเมริกา 582 ราย ยุโรป 331 ราย เอเชีย 322 ราย โอเชียเนีย 31 ราย ตะวันออกกลางและแอฟริกา 33 ราย ทั้งนี้มีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT Premium” จำนวน 237 ราย และ “Thai SELECT” จำนวน 1,062 ราย ขณะเดียวกันยังมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราไทยซีเล็กท์อีก 449 ผลิตภัณฑ์จาก 40 บริษัท

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT ขึ้นเป็นปีที่สอง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 เพื่อเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัว หรือผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการร้านไทยซีเล็กท์พรีเมียมและร้านอาหารไทยซีเล็กท์จำนวน 32 ร้านจาก 18 ประเทศ อาทิ แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก,นอร์เวย์, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, โปแลนด์, รัสเซีย, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และกัมพูชา เป็นต้น มาร่วมกิจกรรมในประเทศไทย

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพร้านอาหาร รูปแบบการให้บริการ ตลอดจนสูตรอาหารไทยแท้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญร่วมเจรจาการค้าและสร้างโอกาสใหม่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 รวมถึงการเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานสากลและสถาบันสอนทำอาหารในปีนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้พัฒนาปรับปรุงรายการอาหารไทยและการให้บริการอาหารไทยของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการจากการได้พบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับนักธุรกิจ หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ทั้งยังต้องการสร้างการรับรู้ไปยังร้านอาหารไทยในต่างประเทศอื่นๆ ให้พัฒนาการให้บริการของตนเองและสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอาหารและบริการอาหารของไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า สามารถรักษาตลาดส่งออกสินค้าอาหารของไทย ขยายการส่งออกสินค้าอาหารไปยังตลาดใหม่ ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการอาหารไทย อาทิ ผ้ารองจาน, อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ฯลฯ เพื่อสามารถรักษาการเป็นประเทศผู้นำในการส่งออกสินค้าอาหารและธุรกิจบริการด้านอาหารของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ได้แก่
• กิจกรรม Experience Thai SELECT in THAIFEX – World of Food Asia 2018 พร้อมทั้งเจรจาการค้ากับผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทย หรืออาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่ได้รับตราไทยซีเล็กท์ภายในงานฯ
• การเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานสากล (Farm and Factory Visit) ได้แก่ ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และโรงงานบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนแนวโน้มตลาดและความต้องการสินค้ากับผู้ผลิตอาหารของไทย
• การเยี่ยมชมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมสินค้าอาหารของไทย
• กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันสอนทำอาหาร ณ SNP Headquarter เพื่อชมการสาธิตการปรุงอาหารไทยและการจัดจาน (Food Presentation) พร้อมพบปะผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปรุงอาหารไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการนำเสนออาหารไทย และสามารถนำไปต่อยอดเป็นรายการอาหารใหม่ๆ ของร้าน
• กิจกรรมสำรวจตลาด/ย่านการค้าสินค้าอาหาร ณ บ้านบางเขน
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ระหว่างร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารไทย หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบริการร้านอาหารไทย ได้แก่ อาจารย์วันดี ณ สงขลา ผู้ก่อตั้ง Wandee Culinary Art School และเชฟชาลีการ์เดอร์ ผู้ก่อตั้งร้านอาหารไทย 100 Mahaseth และร้านอาหารประเภทอื่นๆ อาทิ Holy Moly, Surface และ Garden Lab เป็นต้น เพื่อนำไปต่อยอดให้กับการดำเนินงานของตัวเองในอนาคตต่อไป

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน