วางปะการังที่แสมสาร สร้างบ้านให้สัตว์น้ำ

0
6

เจ๊เขียวได้มีโอกาสเดินทางไปแสมสารครั้งนี้ เมื่อทีมงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชวนไปปล่อยเต่าค่ะ 

เมื่อพูดถึงแสมสาร เราจะคิดถึงหมู่บ้านชายทะเล ที่มีความเป็นธรรมชาติ และปรุงแต่งน้อย เพราะหมู่เกาะแสมสาร เป็นพื้นที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพจากยอดเขาสู่ใต้ทะเลด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กิจกรรมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงดำเนินมาเคียงคู่กัน โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเน้นเรื่องบริหารจัดการจำนวนนักท่องเที่ยว ด้วยการการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมและสมดุลเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะมีผลกับเศรษฐกิจของท้องถิ่นชุมชน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ

และเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมใจกันสร้างและวางปะการังเทียม ใน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ที่มีคุณค่ายิ่ง ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พิธีการจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีการวางปะการังเทียม สร้างบ้านปลา ปล่อยเต่า และปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าหาดทิศตะวันออกของเกาะ 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธีวางปะการังเทียมเป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายพรชัย จุฑามาศ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสมพันธ์ จารุมิลินท ประธานคณะทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมพิธี

สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงวางแนวทางอย่างราอบคลุมให้ “ดำเนินการทั้ง เกาะ คือเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง ศึกษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งพืชบนดิน พืชน้ำ รวมถึงสัตว์ต่างๆโดยเน้นระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ให้ทำการสำรวจทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แร่ธาตุ ไปพร้อมๆกัน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ที่มาร่วมกันสนับสนุน จนป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ทั้งทิวทัศน์ หาดทรายที่สะอาดสวยงาม 

ในโครงการครั้งนี้ มีการจัดทำบ้านปลาบริเวณหาดเทียน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสาหร่ายทะเลกลุ่มต่างๆ และสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย อาทิ ปลิงทะเล ฟองน้ำทะเล เม่นทะเล หอยทะเล ปลาทะเลในแอ่งน้ำขัง มีการร่วมปลูกต้นไม้ การปล่อยเต่า และการวางปะการังเทียมต่อเนื่องเป็นแนวยาวขนานกับหาดเทียนบนพื้นที่วางรวม 200 ตารางเมตร โดยผสานการนำเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปะการังรวมถึงทรัพยากรทางท้องทะเลบริเวณเกาะแสมสารอย่างยั่งยืน

“ขอฝากชาวแสมสารและหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ช่วยกันดูแลธรรมชาติอันงดงามนี้ให้ดำรงอยู่เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ” ท่านประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวในพิธีเปิด

การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ที่ดำเนินไปคู่กันเช่นนี้จะรักษาชาติเราไว้ได้ให้เป็นความภาคภูมิใจแก่คนรุ่นหลังในทุกมิติ..เจ๊เขียวยืนยัน

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน