สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018

0
46

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018 วางเป้าหมายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล

30 สิงหาคม 2561 – ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018 วางเป้าหมายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล ต่อยอดจากโครงการ Museum Thailand เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย และเป็นรางวัลสำหรับยกย่องเชิดชูให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards รวมทั้งประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com)

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Museum Thailand ในรูปแบบของเว็บไซต์ (www.museumthailand.com) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์สำหรับประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา องค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมเชิงเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวนกว่า 1,500 แห่ง แล้วนั้น

ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้เเนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย โดยได้มีกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสามารถเข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้ในอนาคต คาดหวังที่จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้เกิดการประสานงานและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคนทำงานพิพิธภัณฑ์

โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จำนวน 15 รางวัล คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย (อ้างถึงจาก ICOM : International council of museums) ได้แก่
• พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ คือ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
• พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม รางวัลชนะเลิศ คือ พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกระเบื้องยุโรปโบราณ
• พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ คือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร
• พิพิธภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครนพม
และรางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมดีเด่นพิเศษอีก 1 รางวัล

  

2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 จำนวน 10 รางวัล โดยคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ (www.museumthailand.com) อาทิ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จังหวัดสงขลา , พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต , พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ ผ่านแคมเปญส่งหัวใจให้มิวเซียมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ นายราเมศกล่าวว่า “สถาบันฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนมาเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมโหวตหาสุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนในเว็บไซต์ (www.museumthailand.com) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพิพิธภัณฑ์ มอบเป็นรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 โดยกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลที่ระลึก อีกด้วย

   

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงงานโครงการนี้ว่า พิพิธภัณฑ์ไทยจะต้องตื่นตัวพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ปักหมุดหลักแรกสำหรับพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการทำงานผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแลกเปลี่ยนวิทยาการระหว่างสายอาชีพเดียวกัน ซึ่งความคาดหวังในอนาคตอันใกล้ของเราคือรักษามาตรฐานจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ประตู AEC คือเป้าหมายการขยายผลระดับภูมิภาคของเรา

ในช่วงท้าย นายราเมศ ยังกล่าวเสริมถึงรางวัล Museum Thailand Awards ว่าเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานด้านการบริหารและบริการของงานพิพิธภัณฑ์ และยังสามารถสร้างประโยชน์ในการต่อยอดความคิด ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้อื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคต โดยหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในวงการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน