สทบ. ลงพื้นที่ภาคใต้ มอบนโยบายเร่งด่วนผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

0
9

สทบ. ลงพื้นที่ภาคใต้ มอบนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการสร้างความเข้มเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.ชุมพร

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ลงพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนพะเนียด และชุมชนต้นแบบพะเนียดโฮมสเตย์ พร้อมรับฟังผลสรุปการดำเนินงานชุนชนต้นแบบดังกล่าวที่เกิดจากแนวคิดในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน เช่น การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงผึ้งชันโรง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานี้ได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ถือว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จและมีผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายผู้อำนวยการ สทบ. ได้เดินทางไปยังโรงแรมอวยชัยแกรนด์ เข้าร่วมการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ และนโยบายการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2563 โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินงานกองทุกหมู่บ้านสู่การพัฒนายกระดับด้านการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ มีนโยบายหลักในการดูแลกองทุนหมู่บ้าน คือ
ฟื้นฟู 7,000 กว่ากองทุนให้คืบหน้า
เสริมสร้างกองทุนให้มีรายได้มากกว่าเดิม ให้ใช้ของในชุมชน
เชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกองทุนหมู่บ้าน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน
และให้ผู้ที่ยังไม่ได้ทำเรื่องเสนอกองทุน รีบทำส่งภายในเดือนเมษายนนี้

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน