หอมกลิ่นลั่นทมที่เขาวัง Frangipani @ the Palace

0
34

 

เรื่องและภาพโดย วราวุธ ศรีโสภาค : คุณเคยเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปสูด “กลิ่น” ของสถานที่บ้างไหม?
ถ้าคุณไปที่เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของพระราชวังบนยอดเขาแล้ว คุณยังจะได้พบกับ ดอกลั่นทมที่คนสมัยใหม่บางคนเรียกว่า ลีลาวดี กำลังบานสะพรั่งนับล้านๆ ดอก ส่งกลิ่นหอมชื่นใจไปทั่วทั้งภูเขา

kp4 kp5

เขาวัง เป็นภูเขาขนาดย่อม สูง 95 เมตร มีเนื้อที่ 8,500 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเพชรบุรี

kp12 kp2

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นบนเขาลูกนี้ เมื่อ พ.ศ. 2402

kp3 kp1
พระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างบนยอดเขา 3 ยอด โดยมีต้นลั่นทมปลูกไว้ถึง 1,263 ต้น

kp11  kp9
ยอดเขาด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งและตำหนักที่ประทับ
ซึ่งสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคของยุโรปผสมผสานฝีมือช่างจีน

kp7 kp

นอกจากนี้ยังมีปราสาทยอดปรางค์แบบไทย และหอดูดาว

kp8 kp3

ส่วนยอดกลางเป็นที่ตั้งเจดีย์พระธาตุจอมเพชร ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยอดทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งวัดพระแก้วน้อยซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวัง ยอดเขาทั้ง 3 มีทางเดินปูอิฐเชื่อมถึงกัน ปกคลุมด้วยร่มเงาของไม้ดอกสวยที่รวยรินกลิ่นหอมไปตลอดทาง

kp5ดอกลั่นทมหรือลีลาวดีมีชื่อในเรื่องกลิ่นหอม ชื่อสากล Frangipani นั้นก็หมายถึง “กลิ่นหอม” มาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่า “fragrance” กลิ่นของลั่นทมให้ความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ชวนสบายใจ ในเมืองไทยนิยมปลูกไม้ชนิดนี้ไว้ตามวัดและวังมาแต่โบราณ   สันนิษฐานว่าลั่นทมที่เขาวังมีต้นพันธุ์แรกมาจากชวา กาลเวลาอันยาวนานกว่าร้อยปีทำให้พวกมันแตกกิ่งก้านสาขาสอดประสานกันหนาแน่น โดยจะทิ้งใบเหลือแต่กิ่งในช่วงหน้าแล้ง และออกดอกเต็มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนเมษายนทุกปี ผู้ที่มาเที่ยวชมเขาวังในช่วงเวลานี้ นอกจากจะได้ชมภาพตระการตาของพระราชวังบนยอดเขาแล้ว ยังจะได้รื่นรมย์กับกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจที่แทรกซึมอยู่ในทุกอณูบรรยากาศอีกด้วย

เขาวังเปิดให้เที่ยวชมทุกวัน 8.30 น.-16.00 น.
หากจะใช้บริการรถรางขึ้นเขา ควรมาถึงสถานีก่อน 15.00 น.  หรือ โทร 0 3242 5600

Sweet Smell Flowers at Khao Wang

Have you ever traveled to somewhere just to enjoy the “smell” of the place?

This is the case if you go to Khao Wang in Petchaburi province at this time of the year. Apart from the fantastic view of the palace on the top of the mountain, you will see millions of frangipani, now better known as Leelawadee in Thailand, that cover the entire place. More importantly, the sweet smell of the flowers is fantastic.

kp4 kp12

Khao Wang is a small mountain, 95 metres high and covering 13.6 square kilometres (3,360 acres) area on the west of Petchaburi province. King Mongkut or King Rama IV had this palace built on the top of the mountain in 1859 and named it Phra Nakon Khiri. The entire palace includes buildings on the top of the three peaks of the mountain and 1.263 frangipani trees were planted.

kp2 kp6

The west peak located the palace and throne halls built in Neo-classic style combined with Chinese architecture, a throne hall with Thai-style top and a star gazing tower. The middle peak locates Phra That Chom Petch where Buddha relics are stored. On the west is the Wat Phra Kaeo Noi temple. All the three peaks are linked together with brick path which is hidden under the shade of the sweet smelling white flower trees.

Frangipani name is derived from the word “fragrance”. The sweet smell of the flower makes people feel relaxed, refreshed and energized. The trees are generally grown in temples and palace.

It is said that frangipani at Khao Wang are transported from Java. For over a hundred years that they are here, they have expanded their branches to cover the entire mountain as if they are big umbrella. In the dry season, all the leaves fall down, leaving only the beautiful branches and the sweet smell flowers. From February to April, the entire place is covered with these white flowers and its sweet smell spreads all over the place

Khao Wang open daily 8.30 am.- 16.00 pm.

Tel. 0 3242 5600