“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ได้รับ SHA

0
8

ททท. และกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดที่ “เซ็นทรัลเวิลด์” ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้การต้อนรับคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม และชมการปฏิบัติตามแผนแม่บทยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” สถานที่ปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration – SHA) สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ คู่ค้า พนักงาน พร้อมรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาวินัยดูแลตัวเองอย่างดี สามารถออกมาใช้ชีวิต ทานอาหารนอกบ้าน และซื้อของใช้ที่จำเป็นได้อย่างสะอาดมั่นใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างมาตรฐานที่ดีรองรับการท่องเที่ยวในประเทศ และต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตทันทีที่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย

สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดตรวจกิจการ 3 ประเภท ภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คือ
1. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
2. ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
3. ประเภทภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข G0002 ร้าน Tue sphere ให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารเป็น Co-Working Space และบริการเครื่องดื่ม ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข 0107 และร้านอาหารโคคา ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0100 ทั้งนี้ การตรวจประเมินได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง ได้แก่
1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ
2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC)
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐน SHA 8,056 รายทั่วประเทศ โดยประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด 3 ประเภทตามลำดับ ได้แก่ อันดับที่ 1. โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม 2 ภัตตาคาร ร้านอาหาร 3. บริษัทนำเที่ยว (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ ที่ www.thailandsha tourismthailand.org และ line official : @thailandsha
รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน OR Code อีกด้วย

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน