เทศน์ & ทอล์ค เทศน์มหาชาติและท่องเที่ยววิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน

0
14

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ Active Senior อิ่มบุญสุขใจ คืนกำไรชีวิต ภายใต้กิจกรรม “เทศน์มหาชาติและท่องเที่ยววิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558

ในวาระอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยคุณจิราณี พูนนายม ผอ.กองตลาดภาคกลาง เล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จึงจัดกิจกรรม เทศน์ & ทอล์ค “เทศน์มหาชาติและท่องเที่ยววิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน” นำแนวคิดของมหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปและได้กระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบท่องเที่ยวไทย ศิลปะไทย

land-1 land-2ผอ-5 maha-1 ผอ-4 ann

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนในราคาเพียง 488 บาท ได้รับกระเป๋าลายผ้าขาวม้าเป็นที่ระลึก มีรถบัสรับส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,200 คน ททท. คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมนำร่องให้เกิดการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น

นางรำ ผู้ร่วม-1 ผู้ร่วม-2 ผู้ร่วม-3 ผู้ร่วม-4 ผู้ร่วม-5

เริ่มต้นฟังธรรมกับ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในบางตอนของมหาชาติชาดก

พระพรหมบัณฑิต-1 พระพรหมบัณฑิต-2ผู้ร่วม-6 กัณฑ์เทศน์

ต่อด้วยการเทศน์มหาชาติประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ โดยพระราชธรรมวาที จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่สนุกและเข้าใจเลยค่ะ

monk-1 ผอ-2 ผอ-3 ผู้ร่วม-7  ผู้ร่วม-9 ผู้ร่วม-8monk-3 monk-2

ไฮไลท์สำหรับงานวันนี้ การเทศน์จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่านมาพร้อมธรรมะที่เข้าใจง่าย และสนุกสนาน

maha-2 maha-5 maha-3 ผู้ร่วม-10 maha-4

 

ปิดท้ายงานกันด้วย วิถีบุญจาก อ.คฑา ชินบัญชร ที่มาให้ข้อคิดและวิธีปฎิบัติบุญกันอย่างง่ายๆ กระทำได้ทุกวัน

คฑา-๓ คฑา-๑ คฑา-๒ ผอ-๘ กัณฑ์เทศน์-๓ กัณฑ์เทศน์-๒

ขอบคุณ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับกิจกรรมอิ่มบุญ สุขใจ ครั้งนี้ค่ะ

 

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน