เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 17

1
120

ล่องใต้ลงสตูล จังหวัดเล็กแต่ธรรมชาติงดงามเลื่องลือ
3-5 พฤศจิกายน 2561 รวมใจคนรักธรรมชาติ อาสาไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสตูล ในงาน “รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ปี 2562” ฤดูท่องเที่ยวที่เริ่มขึ้น พร้อมกับจิตสำนึกห่วงใยทะเลและชายหาด
เห็นทะเลสวยขนาดนี้ ไม่ดูแลไม่ได้แล้วค่ะ คุณจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดพิธีเปิดงานนี้ มีจิตอาสา 700 คน ร่วมเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ช่วยกันทำให้แหล่งท่องเที่ยวสะอาด สัตว์ทะเลปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม เพื่อรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

พิธีเปิดจัดที่บริเวณจุดชมวิวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานนี้ต่อเนื่องมานับสิบปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและมีคุณภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของคนไทย จึงมีการผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เน้นการท่องเที่ยวชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงกับชาวจังหวัดสตูล ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวรองที่สำคัญ

งานนี้ต้องขอบขอบคุณจิตอาสาที่มาร่วมเก็บขยะบริเวณเกาะต่าง ๆ ทั้งเกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ช่วยกันทำให้หาดสะอาด ปราศจากขยะ ให้คนเห็นธรรมชาติที่งดงาม มีคุณค่าของพื้นที่นี้

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บอกว่าปีนี้อบจ. มีแนวคิดหลักคืองดนำถุงพลาสติกลงเกาะ และร่วมกันลงเก็บขยะ โดยจะเน้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เป็นต้นแบบไม่พกพาถุงพลาสติก และใช้กระเป๋าผ้าในการนำพาสิ่งของ ขนม อาหารในการเดินทาง

นอกจากจิตอาสาจะลงเกาะเพื่อร่วมเก็บขยะแล้ว ยังมีกิจกรรมฉีดวัคซีนพร้อมทำหมันสุนัขและแมวบนเกาหลีเป๊ะ พร้อมด้วยการเสริมความรู้เรื่องมหันตภัยจากโฟมและพลาสติกอีกด้วย

จบจากกิจกรรมดูแลหาดทราย เปิดฟ้าอันดามัน 2562 คุณจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บอกเล่าประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ของชาวเกาะหลีเป๊ะ และแหล่งท่องเที่ยวในโซนทะเลอันดามัน โดยใช้ระบบมัลติมีเดียในการนำเสนอพร้อมเนื้อหา 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ดังนั้น นิทรรศการแห่งนี้ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง โดยจะเปิดให้บริการ ฟรี แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สตูล เป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยว แต่ทรัพยาการทางการท่องเที่ยวไม่เป็นรอง เพียงแต่ต้องการการใส่ใจ อนุรักษ์อย่างมาก ทั้งจากเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน เพื่อให้คงคุณค่าอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก อบจ.สตูล, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน