เปิดแคมเปญท่องเที่ยว “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม”

0
23

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแคมเปญท่องเที่ยว “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” โดยมี นางชนันธร ธนานราสิน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช, นายกรกฏ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมนำเสนอข้อมูลทั้งด้านการตลาด ภาพรวมเศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์ และความพร้อมของภาคบริการการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
นางชนันธร ธนานราสิน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
นายกรกฏ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวคิด “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นหลัก วิธีการคือสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  ที่กระจายอยู่ในหลายๆอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ นำเสนอเนื้อหาการท่องเที่ยวที่เจาะลึก น่าสนใจมากขึ้น

   

แบ่งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็น 6 หมวดหมู่ คือ

นครแห่งอารยธรรมดี ( Awesome Civilization) ความโดดเด่นของอารยธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมสวยงามของศาสนสถาน การสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมงคลยิ่งใหญ่ในชีวิต อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเอกลักษณ์ประเพณี เช่นแห่ผ้าขึ้นธาตุ และ งานบุญสารทเดือนสิบเป็นต้น

นครหัตถศิลป์ ( Awesome Handicraft ) นครศรีธรรมราชมีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงมาแต่โบราณ อาทิ เครื่องถมเงิน ถมทอง, ผ้ายกเมืองนคร, จักสานย่านลิเภา ซึ่งช่างฝีมือยังคงรูปแบบดั้งเดิม แต่ประยุกต์ให้งดงามร่วมสมัย

นครแห่งธรรมชาติดี๊ดี ( Awesome Green ) ธรรมชาติสุดอัศจรรย์ของเมืองนครศรีธรรมราช มีทั้งป่าเขาและทะเลงาม มีอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่สามารถไปหยิบหมอกหยอกเมฆบนภูที่สูงที่สุดของภาคใต้ได้ทุกฤดู ชมโลมาในทะเลได้ที่ อ.ขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ หินพับผ้า หาดหินงาม ที่ยังบริสุทธิ์สะอาดและใหม่ต่อนักท่องเที่ยวมาก

นครแห่งวิถีชีวิต ( Awesome Lifestyle ) หลายๆชุมชนมีวิถีชีวิตที่น่าเข้าไปสัมผัส เช่นชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา ที่ผู้คนใช้ชีวิตสงบเรียบง่าย ทำกรงนกหัวจุก ทำสปาโคลนในทะเล

นครแห่งการเรียนรู้ ( Awesome Knowledge )การเรียนรู้ที่เมืองนครศรีธรรมราชไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาน้ำ ทั้งน้ำมาก น้ำน้อย น้ำกร่อย ด้วยโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง เยี่ยมชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ที่ช่วยผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้คนในลุ่มน้ำปากพนังและใกล้เคียง อีกทั้งยังมีความรู้มากมายในหลายๆแหล่งท่องเที่ยว ที่จะเปิดประสบการณ์ชีวิตผู้คนได้ทุกวัย

นครแห่งของฝาก อาหารหรอยดี ( Awesome Taste ) นครศรีธรรมราชมีของอร่อยมากมาย ตั้งแต่ขนมจีนเส้นสด ที่จัดมาในถาดพร้อมน้ายาให้เลือกมากมายและผักตื่นตานานาชนิด ขนมลาที่เป็นขนมมงคล ทั้งแบบนิ่มและกรอบ ส้มโอทับทิมสยาม รสหวานชื่นใจปลูกที่นี่แห่งเดียวในเมืองไทย และยังมีของฝากประจำถิ่นขึ้นชื่อ เช่นผ้ามัดย้อม ผ้ายกเมืองนคร เครื่องถม ฯลฯ

    

“นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” เป็นแนวคิดที่สามารถทำได้ทันทีอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และเจ้าบ้านที่มีมิตรไมตรี คาดว่าปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทีมีศักยภาพรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร.

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา โทร 075355160

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน