AEC ที่รัก .. Dearest AEC

0
32

เรื่องโดย ศรัณย์ บุญประเสริฐ / ภาพโดย นคเรศ ธีระคำศรี, สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ : AEC เริ่มรวบรัดชัดเจนมาร่วมสิบปีแล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เมื่อสมาชิกอาเซียนได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดว่า เราจะต้องก้าวเดินไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปีพ.ศ. 2558  แต่….การร่วมหัวจมท้ายกันของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ไม่ใช่มีแค่ด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว     เพราะ AEC ถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน  โดยร่วมกับอีกสองหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  …แต่ก็น่าแปลก ไปๆ มาๆ รู้จักกันแต่ AEC เท่านั้น
ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนั้น ว่ากันตามจริง นับว่าเกี่ยวข้องกับทั้งทางวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ แน่ละ เพราะการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงสร้างมูลค่า สร้างรายได้เท่านั้น แต่การท่องเที่ยวยังทำให้ผู้คนได้พบปะ ได้มีปฏิสัมพันธ์กันอีกด้วย

U-cross02 U-cross04

ยิ่งเป็นผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม การท่องเที่ยวอย่างเข้าใจ อย่างเปิดกว้างทางทัศนะ ย่อมทำให้ ‘เรา’ เข้าใจ ‘เขา’ มากขึ้นด้วย
และการเข้าใจ‘เขา’ อย่างที่เขาเป็น ย่อมดีกว่า เข้าใจ ‘เขา’ อย่างที่เราอยากให้เป็นแน่ๆ

วันนี้สังคมไทยพูดกันถึงรถไฟความเร็วสูง พูดถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของอาเซียนเข้าด้วยกัน หรือ ASEAN grid พูดถึงการเดินทางข้ามรัฐโดยผ่อนปรนกติกาต่างๆ ลงอย่างมากมาย ….อนาคต การไปมาหาสู่กันของผู้คนในอาเซียนย่อมสะดวกสบายขึ้นอย่างมากมาย อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานย่อมสะดวกกว่าปัจจุบันเป็นแน่ ส่วนการท่องเที่ยวก็คงขยายตัวขึ้น ไม่เพียงนักท่องเที่ยวจากโพ้นทะเลทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกเท่านั้น ที่จะเดินทางเข้ามาอาเซียนมากขึ้น แต่ผู้คนในอาเซียนเอง ก็พึงใช้โอกาสนี้ ท่องเที่ยวในภูมิภาคของตนให้มากขึ้น ในแง่เศรษฐกิจ ก็เพื่อหมุนวนรายได้ให้กระจายทั่วภูมิภาค
ส่วนในมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งผมเห็นว่าสำคัญไม่แพ้กัน เมื่อเราตั้งใจจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในนาม ‘ประชาคมอาเซียน’ ตามแบบยุโรปเขาแล้ว ก็จำเป็นต้องน้อมรับทัศนคติที่ว่า นับแต่นี้บ้านของเราจึงมิใช่แค่ ‘ประเทศของเรา’ หากแต่คือ ‘ภูมิภาคของเรา’
ครับ วันนี้อาเซียนเปรียบเหมือนบ้าน เป็นบ้านใหม่บนพื้นที่ดินเก่า เราจำเป็นต้องทำความรู้จักกับห้องหับต่างๆ ของบ้านหลังใหม่ในคุ้นเคย เราต้องเข้าใจว่า ห้องแต่ละห้องในบ้านหลังนี้ อาจตกแต่งไม่เหมือนกันตามความชอบของเจ้าของห้อง เราต้องยอมรับการ เคาะประตูห้องก่อนเข้าไปในห้องของผู้อื่น และเราต้องตระหนักเสมอว่า ไม่ว่าภายในห้องจะเป็นอย่างไร เจ้าของห้องทุกๆ คน ล้วนเป็นครอบครัวในบ้านหลังเดียวกัน
เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า เราทั้งหมดล้วนต้องเป็นเจ้าภาพต้อนรับอาคันตุกะจากดินแดนโพ้นทะเล และเราต้องยินดีเปิดบ้านของเรา ต้อนรับพวกเขาด้วยมิตรจิตรมิตรใจไมตรีของชาวอุษาคเนย์
การท่องเที่ยวไปในดินแดนอาเซียน จึงมิใช่แค่การก้าวข้ามพรมแดนเท่านั้น แต่ยังต้องก้าวข้ามกำแพงในใจของเราและเพื่อนบ้านทุกประเทศในประชาคมอาเซียนอีกด้วย

U-cross01
ป้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือ AH ตามด้วยหมาย เลขถนน นี่แหละครับ ป้ายทางหลวงอาเซียน ที่ตกลงกันแล้วว่า ต่อไปต้องใช้ป้ายเช่นนี้ทั่วทั้งอาเซียน Blue sign carrying the letter “AH” and number is the ASEAN highway sign that will be used across the region.
U-cross06
     สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่นครพนม           การเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกสบายมากขึ้นในอนาคต Thai-Lao Friendship Bridge in Nakhon Panom, the beginning of an easy border crossing mode.
U-cross05
ความนิยมประหน้าด้วย ‘ทะนาคา’ ก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของหญิงสาวที่มาจากประเทศพม่า She uses tanaka powder, the signature powder of Myanmar.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dearest AEC
The integration of AEC has been clear in the past 10 years. From 2003, the ASEAN member countries agreed clearly to move forward to become ASEAN Economic Community within 2015.
The integration of ASEAN does not only focus on economic cooperation. Economic cooperation is only one of the three pillars of ASEAN Community which also include the ASEAN Security Community and the ASEAN Socio-Cultural Community. It is quite strange that now everyone knows only AEC.
Travelling definitely relates to culture and economy. Tourism not only creates value and revenue but also allows people opportunity to meet and interact. Open-minded travel would enable people to open up their mindset and perspective, enabling people to understand better others from different culture. At the same time, we learn more about ourselves too.
Understanding others the way they are is definitely better than understanding them from our point of view.
Today, we are talking about high-speed train and linking together ASEAN grid. We talk about crossing border freely thanks to the relaxed rules and regulations.
In the future, traveling among ASEAN countries would be even more convenient. Free flow of skilled labour is clear. Travel and tourism will eventually grow. More visitors from other parts of the world will come into ASEAN and at the same time ASEAN people would travel more within the region. In terms of economy, tourism revenue will be increased across the region.
Considering the culture aspect, which is also very important, it is important for us all to realize that being a member of the ASEAN community, we have to open up our perspective and mindset. Instead of “my country”, we now have to think of “my region”.
ASEAN is a house, a new house on an old land. We need to explore and get familiarized with new rooms in the new house. Each room may differ depending on the owner’s preference. We need to respect the rules and knock the door before entering into other’s room. We have to realize that whoever owns a room, he or she is in our own family and stay under one roof.
One day in the future, we will all be the host who welcomes visitors from other corners of the world. We all have to open up our home to welcome them with respect and hospitality.
Travelling across ASEAN, is not only crossing the geographical border. In a wider extent, we all have to cross over the barriers in our own mind.
U-cross03