ไปเขี่ยไข่ปู กับ “เซนเทค”

0
13

“เซนเทค” พาคณะสื่อมวลชนไปดูวิถีชีวิตชาวประมงพื้นถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลเขาแดง อำเภอ สิงหนคร  จ.สงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ซึ่งเป็นชุมชนประมงต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน พร้อมชมการวางลอบและเก็บลอบปู รวมถึงร่วมทำกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

นายอนันต์ มานิล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารปูม้า ป.ทรัพอนันต์ บอกเล่าถึงวิถีชีวิตการทำประมง  ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน  ป.ทรัพย์อนันต์ ว่าด้วยปริมาณปูในทะเลลดลงเป็นอย่างมาก จึงได้รวมกลุ่มกัน และเมื่อจับแม่ปูที่มีไข่ได้ ก็จะนำมาเขี่ยไข่ออกในน้ำทะเลที่ได้ใส่ถังไว้ เพื่อเพาะฟักจนได้เป็นลูกปูระยะซูเอี้ยแล้วจึงนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งกล่าวว่า หากใครสนใจจะมาช่วยปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ หรือจะมาปลูกป่าชายเลน รวมทั้งทานอาหารทะเลสดๆ ก็สามารถคิดต่อมาได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารปูม้า ป.ทรัพอนันต์ หรือจะมาเรียนรู้วิธีการก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกัน

นอกจากนี้นายอนันต์ยังกล่าวอีกด้วยว่า ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจาก “เซนเทค” ในการส่งลอบดักปูที่ผลิตจากลวดเซนเทคมาให้ทดลองใช้ และจากการทดลองใช้พบว่าได้ผลดี คือมีความคงทนกว่าลอบดักปูทั่วๆ ไป แม้ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย แต่ระยะเวลาการใช้งานใช้ได้ยาวนานกว่ามาก จึงช่วยลดต้นทุนของชาวประมง และช่วยประหยัด ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วย

ส่วน คุณยุทธชัย เตชะวิจิตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลยุทธ์การตลาด กล่าวว่า จากปัญหาปริมาณปูม้าที่ลดลงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งการจับปูม้าตลอดทั้งปี ที่มากเกินกว่าอัตรากำลังผลิตตามธรรมชาติ รวมถึงการจับปูม้าเพศเมีย  ที่มีไข่นอกกระดองมาขาย และการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่าง “ปูม้า” ที่ส่งผลทำให้ชาวประมงมีรายได้ลดลง

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย “ลวดเซนเทค” สำหรับผลิตเครื่องมือประมงประเภทลอบดักปู ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงไทย จึงได้ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการสนับสนุนและรณรงค์การทำประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสม ไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเล และมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดของกรมประมง

 

บริษัทฯ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ “ลอบดักปูลวดเซนเทค” ที่ผ่านการทดสอบ ISO 9277 และถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ การลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สำหรับอุปกรณ์จับสัตว์น้ำประเภทลอบดักปู  คอนโดดักปลา/กุ้ง ให้กับกลุ่มเกษตรกรประมง และชาวประมงเรือ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปทดลองใช้และทดสอบคุณภาพการใช้งานจริง  ซึ่งลอบดักปูลวดเซนเทค สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาและประโยชน์โดยตรงต่อชาวประมง ทั้งด้าน ความคุ้มค่า ความทนทาน สามารถป้องกันการสึกกร่อนและเกิดสนิม เมื่อใข้งานในน้ำทะเลนานกว่า 3 ปี  ที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้กว่า 2-6 เท่า และยังคงความสมดุลทางทะเลให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ การสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลเขาแดง อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ เพื่อยืนยันพันธะสัญญาและความร่วมมือของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับเกษตรกรประมง ที่นำไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คุณยุทธชัย กล่าวเพิ่มเติม

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน