สีสันพรรณพฤกษ์ The Splendour of Nature

0
23

ขัวศิลปะเชียงรายขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
นิทรรศการ สีสันพรรณพฤกษ์ The Splendour of Nature
โดย อาจารย์จรูญ บุญสวน


เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.
ประธานในพิธี อาจารย์ นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ณ ขัวศิลปะ เชียงราย