ทีเส็บ จับมือ การบินไทย-ไทยสมายล์ รุกตลาดไมซ์เอเชียแปซิฟิก

0
27

ทีเส็บ จับมือการบินไทย และไทยสมายล์ เปิดตัวแคมเปญ APAC MaxiMICE เจาะตลาดไมซ์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กระตุ้นเศรษฐกิจมอบสิทธิประโยชน์ พร้อมตั๋วบินราคาพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) ตั้งเป้าร่วมมือดึงนักเดินทางไมซ์คุณภาพ เจาะกลุ่มการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเข้าไทยเพิ่มอีก 10,000 คน

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บมีแผนดำเนินงานสนับสนุนการจัดงานไมซ์ เร่งเจาะกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของลูกค้าองค์กร (Corporate Market) เพื่อดึงงานที่มีคุณภาพให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของการจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

ตลาดไมซ์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAC เป็นตลาดที่มีความสำคัญและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) มีภาพรวมนักเดินทางไมซ์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาเยือนประเทศไทยจำนวน 1,162,170 คน คิดเป็น 91.22% ของตลาดไมซ์ทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 1,273,981 คน โดยนักเดินทางกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมีสัดส่วนสูงถึง 56.23% หรือคิดเป็นจำนวน 653,459 คน

ก่อนหน้าในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ทีเส็บได้เปิดตัวแคมเปญ ASEAN MaxiMICE ร่วมกับ บริษัท การบินไทยฯ เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดในกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของลูกค้าองค์กร สำหรับ 4 ประเทศหลักในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ดึงนักเดินทางไมซ์เข้ามาเยือนประเทศไทยได้ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 1,000 คน ทำรายได้เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท

และในปีงบประมาณ 2563 นี้ (ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) ทีเส็บจึงเปิดตัวแคมเปญล่าสุด APAC MaxiMICE ขยายโครงการเจาะตลาดเชิงรุก เพิ่มครอบคลุมในตลาดหลักภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมเป็น 15 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และ อินเดีย โดยร่วมมือกับการบินไทย และไทยสมายล์ ที่มีเส้นทางการบินหลากหลายในการเข้าถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นและเพิ่มจำนวนนักเดินทางไมซ์ให้เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยมากขึ้น โดยประมาณการว่าจะมีนักเดินทางไมซ์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินทางเข้ามาทั้งสิ้น 10,000 คน

สำหรับแคมเปญ APAC MaxiMICE จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กลุ่มลูกค้าองค์กรในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการนำงานประชุมองค์กร หรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเข้ามาจัดในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Silver, Gold และ Platinum สำหรับกลุ่มตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป โดยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2 คืน และจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ ตั๋วโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การบริการช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง (VIP Fast Track) หรือ MICE Lane ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ของที่ระลึก และการแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ โดยสามารถติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 และมีช่วงเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563

ด้าน นายศิริพงษ์ มังคะลี ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทยฯ และไทยสมายล์ มีความยินดีที่ได้มีความร่วมมือกับทีเส็บในการผนึกกำลังการส่งเสริมการขายและการตลาดในการจัดแคมเปญ APAC MaxiMICE เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเดินทางของลูกค้ากลุ่มไมซ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยลูกค้าไมซ์จากแคมเปญ APAC MaxiMICE จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ บัตรโดยสารหมู่คณะราคาพิเศษ (Special Airfare) บัตรโดยสารอภินันทนาการ (Complimentary Air Ticket) สิทธิพิเศษน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมท่านละ 5 กิโลกรัม (Additional 5kg. Baggage Allowance) สิทธิการเชิญขึ้นเครื่องบินก่อน (Priority Boarding) การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ (Pre-Assigned Group Seating) การเช็คอินล่วงหน้า (Advanced Group Check-in Special) คำกล่าวต้อนรับสำหรับหมู่คณะบนเครื่อง (On Board Announcement) ที่คลุมพนักเบาะที่นั่งบนเครื่องบินติดตราสัญลักษณ์องค์กรสำหรับหมู่คณะ (Customized Seat Cover) เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สามารถรองรับการเดินทางของลูกค้าไมซ์ที่เดินทางกับการบินไทย และเชื่อมต่อเที่ยวบินกับไทยสมายล์ที่ให้บริการใน 10 เส้นทางบินภายใประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศกว่า 21 เส้นทาง ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งคาดว่าในปี 2563 จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน