Friday, April 10, 2020

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ประกาศนโยบายขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร -        ผู้โดยสารสามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกวันเดินทางใหม่ในทันที -        ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้ -        นโยบายเพิ่มเติมนี้มีผลสำหรับเที่ยวบินที่ทำการจองไว้แล้วและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ได้แก่ สายการบินลุฟท์ฮันซ่า สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ สายการบินออสเตรียน บรัสเซลส์แอร์ไลน์ และสายการบินแอร์โดโลมิติ ออกนโยบายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผู้โดยสารสามารถเก็บบัตรโดยสารที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงบัตรโดยสารอื่นของสายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ไว้เพื่อการเดินทางในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องระบุวันเดินทางใหม่ในทันที แม้เที่ยวบินที่ทำการจองไว้จะถูกยกเลิกแต่บัตรโดยสารจะยังสามารถนำมาใช้ได้ โดยมีมูลค่าคงเดิมและสามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นโยบายขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมนี้ มีผลสำหรับบัตรโดยสารที่มีการจองไว้แล้วก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2563...

สทบ. ลงพื้นที่ภาคใต้ มอบนโยบายเร่งด่วนผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สทบ. ลงพื้นที่ภาคใต้ มอบนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการสร้างความเข้มเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.ชุมพร นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ลงพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนพะเนียด และชุมชนต้นแบบพะเนียดโฮมสเตย์ พร้อมรับฟังผลสรุปการดำเนินงานชุนชนต้นแบบดังกล่าวที่เกิดจากแนวคิดในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน เช่น การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงผึ้งชันโรง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานี้ได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ถือว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จและมีผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายผู้อำนวยการ สทบ. ได้เดินทางไปยังโรงแรมอวยชัยแกรนด์ เข้าร่วมการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ และนโยบายการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง...

ไทยสมายล์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง-เลื่อนการเดินทาง จากประเทศกลุ่มเสี่ยง

สายการบินไทยสมายล์ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โดยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง-เลื่อนการเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ โดยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน สำหรับเส้นทางบินดังต่อไปนี้ เส้นทางบินไป-กลับ ได้แก่ ฉงชิ่ง...

ทีเส็บ เดินหน้าส่งเสริมแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ภายในงานไทยเที่ยวไทย 5-8 มีนาคมนี้

ทีเส็บเร่งกระตุ้นบริษัทองค์กรเอกชนทั่วประเทศจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย ส่งเสริมการตลาดสร้างการรับรู้แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” จัดบูธนิทรรศการในงานไทยเที่ยวไทย 5-8 มีนาคมนี้ บริเวณโถงด้านหน้าทางเข้างาน ฮอลล์ EH 103 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บเดินหน้าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” โดยให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “ไทยเที่ยวไทย”...

ทีเส็บ เร่งต่อยอดนโยบายรัฐ เดินหน้าแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

ทีเส็บ เผยโอกาสทองสำหรับจัดประชุม สัมมนา ได้งบอุดหนุน หักภาษีสองเท่า พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ผลักดันการใช้จ่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชนให้เกิดรายได้กระจายไปชุมชนและท้องถิ่น ตั้งเป้าหมาย 70 ล้านบาท ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2563 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่...
24,879FansLike
102FollowersFollow
30SubscribersSubscribe

เรื่องล่าสุด