ททท.สำนักงานแพร่ ร่วมกับชมรมอีซูซุเพื่อนร่วมทางคลับ จัดคาราวานรถยนต์ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)

0
22

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ร่วมกับชมรม Isuzu เพื่อนร่วมทางคลับ  จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์“ท่องเที่ยววิถีรักษ์ฮักแป้-น่าน” ในระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2560  

นางสาวเอิบลาภ  ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานแพร่  แจ้งว่า โครงการ “ท่องเที่ยววิถีรักษ์ ฮักแป้-น่าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกระแสหลักเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7Greens ของ ททท. เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว โดยในระหว่างวันที่  19-22 มกราคม 2560 จะนำนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน จำนวน 60 คน เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพฯ-แพร่-น่าน-แพร่-กทม. ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ครอบครัวสุขสันต์  เน้นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนด้วย

 

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. มีพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ โดยคณะจะแวะชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเด่นชัย-วังชิ้น-ลอง จ.แพร่ อาทิ “บ่อน้ำร้อนแม่จอก” พิพิธภัณฑ์โกมลผ้า “ร้านกาแฟแห่ระเบิด” สักการะพระเจ้าพร้าโต้และพระพุทธรูปทองคำ ในพิพิธภัณฑ์พระเจ้า 1,000 องค์ โดยจะร่วมทำกิจกรรม CSR สร้างฝายกั้นน้ำและสร้างหลังคามุงจาก รวมทั้งบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนชนเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ที่บ้านค้างใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่ง ททท.สำนักงานแพร่ ได้จัดกิจกรรมการสาธิตวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) รวมทั้งจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบขันโตก และกิจกรรม “เล่าเรื่อง เมืองลอง” โดยปราชญ์ชาวบ้าน  ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่ โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

   

ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 คณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยววิถีรักษ์ฮักแป้-น่าน เดินทางท่องเที่ยว ไปสัมผัสกับจังหวัดน่านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต เยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน  สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุปีเกิด สำหรับคนที่เกิดปีเถาะ แวะเลือกซื้อของที่ระลึก ถนนคนเดินเมืองน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน นั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก บนยอดพระธาตุเขาน้อย  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื่องเงิน ผ้าทอ แวะชิมกาแฟไทลื้อ อ.ปัว สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, เยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนาโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แวะชมบ่อเกลือสินเธาว์แห่งเดียวในประเทศไทย แวะช้อปที่  “กาดละอ่อน” สินค้ารวมใจจากเยาวชนชุมชนบ่อเกลือ และร่วมกันทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือชุมชนที่สะพานน้ำเต้า–สะพานฮ่วมใจ๋ ไออุ่นลำมาง จากนั้น เดินทางไปชมวัดหนองบัวและวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ  ที่อำเภอท่าวังผา แวะชมความสวยงาม ความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อยระยิบระยับในถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ก่อนเดินทางกลับ กทม.

  

ททท.สำนักงานแพร่ หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะจุดประกายในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด 7Greens จากการร่วมกิจกรรมและร่วมประสบการณ์เดินทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยวเส้นทาง Green Tourism จังหวัดแพร่ น่าน ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน