MICE Talk 2019 : Regional Connectivity การเชื่อมโยงภูมิภาค โอกาสโตของธุรกิจไมซ์ไทย

0
44

ทีเส็บจัดงาน MICE Talk 2019 เปิดเวทีเสริมความรู้ ให้แนวคิดแก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ก้าวทันเกาะติดทิศทางความเป็นไปของโลก โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD)ให้เกียรติบรรยายพิเศษภายในงานสัมมนา MICE Talk 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โอกาสของประเทศไทย” (Regional Connectivity: Opportunity Thailand)

โดยสรุปสาระสำคัญว่า ปัจจุบันนี้ Digital Transformation หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกขณะนี้ เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ อย่างจีน อินเดีย บราซิล เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดี สถาบัน International Management School เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ได้ยกระดับประเทศไทยจากอันดับที่ 35 เป็นอันดับที่ 25 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากฮ่องกง และมีโอกาสที่จะแซงหน้าในไม่ช้า จึงเป็นโอกาสสำหรับไมซ์ที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้

ดร.ศุภชัย ยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคนั้น ต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน รวมถึงความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ดังเช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ต้องดึงดูดการลงทุนของต่างชาติเข้ามาโดยระวังไม่ให้เกิดการผูกขาด ขณะเดียวกันไทยจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า ลาว เขมร เวียดนาม หรือกลุ่ม CLMV ให้เข้มแข็ง

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสจากการพัฒนาต่างๆ ในภูมิภาค อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือเส้นทางคมนาคมขนส่งอื่นๆ ที่จะเชื่อมโยงมาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งไทยจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากจุดนี้

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า งาน MICE Talk 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการไมซ์เป็นหลัก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจไมซ์ เช่น กลุ่มนักศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติงาน  และระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินงานผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไมซ์นานาชาติครอบคลุมทุกระดับ เพื่อมุ่งหวังให้เห็นภาพใหญ่ทิศทางระดับมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและธุรกิจไมซ์ไทย

สำหรับประเทศไทยพัฒนาจาก Eastern Seaboard จนเป็น EEC เราจะผลักดัน MICE ออกต่างจังหวัด โดยมี EEC เป็นที่ปรึกษา และดึงลูกค้าระดับพรีเมียมเข้ามา เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากขึ้น

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน