SLOW LIFE @ ท่าแร่ จ.สกลนคร

0
27

ท่าแร่ เป็นชุมชุนซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดของประเทศ แทบทุกหลังคาเรือนจึงมีรูปเคารพของชาวคริสต์แขวนอยู่ทุกมุมผนัง ไม่ว่างเว้นแม้แต่ผนังด้านหน้าบ้าน

tr1 tr2

กล่าวกันว่า บ้านท่าแร่ มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกคล้ายกับชุมชนเมืองในประเทศแถบตะวันตก
โดยบาทหลวงยอแซฟ กอมมูริเออร์ ชาวฝรั่งเศส ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อร่างสร้างชุมชนท่าแร่ขึ้นมา ปัจจุบันตีกเก่าอาคารโบราณทรงยุโรปยังเรียงรายอยู่สองข้างทางถนนสายหลักของ ชุมชนท่าแร่

tr4

ลวดลายตกแต่งตามกรอบประตูหน้าต่างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป คือเสน่ห์สำคัญยามเมื่อเดินทอดน่องปล่อยอารมณ์สบายๆ ไปตามถนนสายหลักของบ้านท่าแร่ สถาปัตยกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่ย้อนหลังไปได้มากกว่า 60-70 ปี

tr6

ตึกร้างโบราณภายในชุมชนบางแห่ง ผสมกลมกลืนกับกาลเวลา จนเพิ่มมนต์ขลังขับเน้นความเก่าแก่ให้น่าสนใจและค้นหาประวัติความเป็นมา

 tr3

ผนังบ้านซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยความทรงจำของผู้เป็นเจ้าของ บอกเล่าความเป็นมาของชุมชนซึ่งส่วนหนึ่งตกหล่นหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทางการ

tr tr9

ในวันคริสต์มาสหรือวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชาวท่าแร่จะเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญ ด้วยการประดับประดา ดาว และแสงไฟตามอาคารบ้านเรือน ด้วยความเชื่อที่ว่า ดวงดาวคือสัญลักษณ์แห่งการประสูติของพระเยซู เป็นเทศกาลสำคัญของชุมชนท่าแร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากมายเป็นประจำทุกๆ ปี

tr5

Tha Rae is a community with the highest number of Christians in Thailand. Almost all the homes here have a portrait of Jesus Christ to worship hung on walls, even on the outside wall of the front of the house.

It is said that Ban Tha Rae has a city plan resembling a chessboard like many city communities of the West. The town’s construction was overseen by Father Joseph Gommurier, a Frenchman who joined with villagers to create the Tha Rae community. Old European-style buildings still stand on both sides of the main street of the community.

The European-style patterned door and window frames are the main charms of the main street of Ban Tha Rae as you walk carefree along it. This architecture dates back to more than 60-70 years ago.

Deserted old buildings in some communities have blended with the passing of time to emit a sort of mystical aura. They are of much interest and worth exploring their history.

tr3

House walls decorated with the memories of their owners tell the origin of a community, tales that are missing from official historical records.On Christmas or December 25th of every year, Tha Rae residents will hold a grand celebration by decorating stars and lighting o homes in the belief that a star is the symbol of the birth of Jesus Christ. This is an important occasion for the people of Tha Rae and is well attended every year.

Travel to Tha Rae : By Bus from Mor Chit 2 and By Nok Air  http://nokair.com , Air Asia http://www.airasia.com

tr1